MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 2e zondag v.d. Advent (jaar A). Mat. 3, 1-12: “Bekeert u!”

8 december 2019

Tijdens onze bedevaart naar Israël hebben we drie woestijnen bezocht: de Judea-woestijn nabij Jericho en de Dode Zee; de Negev-woestijn ten zuiden van Israël; en de Sinaï-woestijn in Egypte. Het zijn zand- en rotswoestijnen. In welke woestijn je ook bent, het valt meteen op: er is zo goed als geen leven. In Nederland hebben we geen woestijnen. De Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant? Dat is niet echt een woestijn, maar het geeft je wel een klein beetje het idee van een woestijn.

Woestijnen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Mozes en het Volk Israël trokken veertig jaar door de woestijn. Profeten trokken zich er geregeld in terug, zoals Elia. Ook Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn, alvorens Hij in de openbaarheid trad. En nadat het christendom vrijheid van godsdienst kreeg in de vierde eeuw, trokken monniken zich terug in de woestijn: de zogenaamde woestijnvaders. Eén persoon is onlosmakelijk met de woestijn verbonden: Johannes de Doper. Wij horen hem vandaag in het evangelie. De woestijn is zijn werkplaats, zou je kunnen zeggen.

De woestijn – de geestelijke woestijn welteverstaan, niet de letterlijke – heeft een belangrijke functie in ons geloof. De woestijn staat voor eenvoud en verlatenheid, voor het beperken van allerlei vormen van afleiding. Met andere woorden: de woestijn staat voor “back to basics”. Het is een methode om de stem van God te horen of zijn aanwezigheid te ervaren. De periode van de Advent wil voor ons zo’n geestelijke woestijn zijn, een periode die ons uitnodigt de verleidingen even te laten voor wat ze zijn. Advent is “back to basics”, een periode van versimpeling en vereenvoudiging van het leven. Dat is een hele uitdaging, want de tijd voor Kerst is in ons dagelijks leven precies het tegenovergestelde daarvan! We worden klaargestoomd voor de Kerst met alles wat de warenhuizen en winkelcentra ons te bieden hebben. De ene “Black Friday” volgt na de andere. De prikkels nemen toe in plaats van af.

Te midden van dit commercieel geschreeuw klinkt de roep van Johannes de Doper: “bekeert u”! Dit bekeren moeten we niet te nauw opvatten, alsof we tot een soort slaafse vroomheid worden opgeroepen. Bekering wil zeggen: verruim je geest, verbreed je denken, kijk en begrijp de wereld om je heen eens op een andere wijze, durf te nuanceren, neem de bocht niet kort, maar ruim. Om het modern te zeggen: bekering roept je op je leven niet te zien als je eigen project, een project van het ego. Zie het leven niet als iets dat om jou draait, maar om God. Bekeren betekent: stap uit het centrum van je eigen ik, uit je eigen egocentrisch wereldje, uit je eigen persoonlijke project van zelfbevrediging. Zie je leven als iets dat groter is dan jezelf, als iets met een bedoeling, als iets met een betekenis, als iets dat je door God is gegeven! Stop je eigen wondjes te likken, denk niet dat niemand je mag en dat je nergens toe doet, maar stap in het Licht van Christus en ontdek dat je er mag zijn met je fouten en je tekortkomingen. Zie dat je in de ogen van God van enorme betekenis bent en dat die betekenis alleen gevonden kan worden in en door Hem.

In het Licht van Christus ontdek je dat je maar tot één roeping hebt: heilig worden. Heiligheid wil niet zeggen dat je een heilig boontje moet worden, iemand waar de vroomheid vanaf druipt, iemand die buiten de realiteit staat. Nee, een heilige staat midden in het leven, een heilige is iemand die weet dat hij of zij een zondaar is én dus Gods genade nodig heeft voor zijn of haar redding. Heilig-zijn is je leven zien als een project van God in plaats van jezelf. Heilig-zijn wil zeggen: je leven zo inrichten dat het gericht is op God én op de naaste. Bekering is een proces van bewust worden van en groeien naar je ware roeping.

Dit alles begint bij Johannes de Doper en zijn oproep tot bekering. Om die reden is hij de wegbereider van Christus. Moge wij zijn woorden ter harte nemen en een begin maken met een oprechte bekering. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 25e zondag in jaar A. Mat. 20, 1-16. De werkers in de wijngaard.
20 september 2020
Preek 23e zondag in jaar A. Mat. 18, 15-20. Het principe van subsidiariteit.
6 september 2020
Preek 22e zondag in jaar A. Mat. 16, 21-27. De wereld infiltreren met Gods liefde.
30 augustus 2020
Preek 21e zondag in het jaar C. Rom. 11, 33-36. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen.
23 augustus 2020
Preek 19e zondag in jaar A. Mat. 14, 22-33. Lopen over de vloeibaarheid van het leven.
9 augustus 2020
Preek 17e zondag in jaar A. Rom. 8, 28-30. In Christus voor God gerechtvaardigd.
26 juli 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen