MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 4e zondag v.d. Advent. Jes. 7, 10-14. Durf groots te denken!

22 december 2019

Durf u nog groots te dromen? Veel mensen kunnen of durven dat niet meer, met alles wat ze hebben meegemaakt. “Waarom zou ik?”, hoor ik dan wel eens. Maar waarom niet? Een parochiaan ging afgelopen november met haar 89-jarige leeftijd nog mee op bedevaart naar Israël. Waar een wil is, daar is een weg, zegt het spreekwoord. Of houdt een groots verlangen, een grootse droom op bij een bepaalde leeftijd? Ik hoop toch van niet!

In de eerste lezing horen wij van koning Achaz. Hij was een jonge, onervaren koning, nog maar net op de troon. Al meteen wordt hij met grote problemen geconfronteerd, want zijn vijanden smeden een plan om hem gezamenlijk aan te vallen. Achaz pist in zijn broek, als ik het even plat mag zeggen. Hij zoekt zijn heil bij allerlei afgoden en hij koopt voor veel goud en zilver de bescherming van zijn onbetrouwbare buur Assyrië. Wellicht herkent u dat. Als je met grote problemen wordt geconfronteerd, zoals een ziekte of een ongeluk of een behandeling die maar niet aanslaat, dan zakt de moed in je schoenen. Je grijpt alles aan wat maar hoop kan bieden. De vraag is: durf je op zo’n moment nog groots te dromen? Koning Achaz niet en op dat moment treedt de profeet Jesaja naar voren. Hij daagt Achaz uit om groots te denken, out-of-the-box. Jesaja zegt: zoek je heil niet bij je afgoden en vertrouw niet op zogenaamde “vrienden”, maar stel je vertrouwen op God.

Makkelijk gezegd, denk je dan. Wat is de garantie dat God zal helpen? Jesaja geeft het antwoord: dat is de belofte die God aan Achaz’ voorvader heeft gedaan, koning David. In het tweede boek Samuel doet God bij monde van de profeet Nathan de belofte aan David dat zijn huis voor altijd zal heersen over Israël: “Ik zal de nazaat die gij verwekt hoog verheffen en zijn koninklijke macht zal standhouden” (2 Sam. 7, 12). Jesaja roept deze belofte in herinnering en daagt Achaz uit daarop te vertrouwen. Bijbels geloof is altijd uitdagend! Je wordt uitgedaagd groots te denken. Durf God om het onmogelijke te vragen. Waarom zo bescheiden in je gebed? Je weet toch waartoe God in staat is? Denk groots!

Wat zegt de onzekere, twijfelende, kleingelovige Achaz? “Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen” (Jes. 7, 12). Dit is niets anders dan schijnheiligheid. Wat zegt Achaz hiermee? Ik geloof niet meer, ik vertrouw niet meer, het heeft geen zin. Achaz is bang. Angst is een slechte raadgever. Het sluit je hart, het doet je terug kruipen in je schulp, het zet een stop op je dromen en op je hoop. Daarop antwoordt Jesaja: “Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken. Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen Immanuel: God-met-ons.” (v. 14). Hiermee zegt hij: wees niet bang, wees niet kleingelovig, maar open je hart en zie wat God aan je voorvader heeft beloofd. Vertrouw op Hem, Hij laat nooit zijn belofte varen. Wat heb je te verliezen?

We mogen onszelf in Achaz herkennen. We hebben allemaal wel eens te maken met tegenslag, hoe groot of klein ook. Hoe snel geven we de hoop op? Hoe snel denken we niet: het hoeft niet meer, het heeft geen zin meer? Waar is ons geloof als het er werkelijk op aan komt? We varen blind op wat artsen en wetenschappers ons zeggen en beloven, maar het geloof in Gods woord en zijn belofte gaat vaak als eerste de deur uit.

We horen in het evangelie van Jozef, net als Achaz afkomstig uit de stam van David. Hij komt erachter dat Maria, zijn verloofde, zwanger is. Jozef weet één ding zeker: het kind is niet van mij! De Joodse Wet schrijft dan voor dat hij dit moet melden bij de priester in de Tempel (Num. 5, 11-31). Voor Maria zal dit uitlopen op verdenking van overspel, met alle schaamte en schande van dien. Om Maria hiervan te behoeden, wil hij stilletjes bij haar weggaan. Dit is het raamwerk waarbinnen Jozef moet denken en handelen. Dan verschijnt hem in een droom een engel. De engel biedt Jozef een geheel nieuw raamwerk waarbinnen hij te werk moet gaan en hij überhaupt kan begrijpen dat er aan de hand is.

Met andere woorden: Jozef moet grootser durven denken, want het kind dat Maria draagt is van de Heilige Geest. Grootser kun je niet denken! De engel herinnert Jozef aan de belofte die God eens aan David heeft gedaan. Die belofte gaat nu in vervulling. Weet u, God laat soms lang op zich wachten. Wij zijn vaak te ongeduldig. Ons denken wordt gedomineerd door onze agenda, onze wil en verwachtingen. Dit legt enorme kaders om ons denken en onze hoop. Als het niet in ons schema past, dan is het gewoonweg niet mogelijk. Zo werkt God niet. Hij kent geen kaders, geen beperkingen, geen limieten, geen deadlines! Het bewijs daarvan is de geboorte van Christus, in Wie Hij mens is geworden.

Of u nu een Achaz bent, die zwicht onder de druk; of u bent een Jozef, die aan kaders gebonden is: God is in staat onze stoutste verwachtingen te overtreffen, als we het maar durven geloven en durven te zien. Dát is waar Kerst over gaat! Als u naar de kerststal kijkt, zie dan dat voor God zelfs het onmogelijke mogelijk is. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 25e zondag in jaar A. Mat. 20, 1-16. De werkers in de wijngaard.
20 september 2020
Preek 23e zondag in jaar A. Mat. 18, 15-20. Het principe van subsidiariteit.
6 september 2020
Preek 22e zondag in jaar A. Mat. 16, 21-27. De wereld infiltreren met Gods liefde.
30 augustus 2020
Preek 21e zondag in het jaar C. Rom. 11, 33-36. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen.
23 augustus 2020
Preek 19e zondag in jaar A. Mat. 14, 22-33. Lopen over de vloeibaarheid van het leven.
9 augustus 2020
Preek 17e zondag in jaar A. Rom. 8, 28-30. In Christus voor God gerechtvaardigd.
26 juli 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen