MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 5e zondag in jaar B. 1 Kor. 9, 16-23. Er is ook goed nieuws!

7 februari 2021

In deze tijd van lockdown en avondklok laten we onze gedachten vooral beheersen door slecht-nieuwsberichten. De besmettingscijfers dalen niet hard genoeg; nieuwe varianten van het coronavirus duiken op; het vaccinatieprogramma verloopt traag en niet zonder problemen; enzovoort. Te midden van allerlei zorgwekkende berichten en in de waan van de dag vergeten we als christenen al snel dat wij mensen zijn van de goede boodschap!

Het goede nieuwsbericht der goede nieuwsberichten is het evangelie, het nieuws van de verrijzenis van Christus. Verrijzenis betekent dat Gods liefde heeft gezegevierd over de dood. De dood kadert niet meer de liefde, maar de liefde kadert de dood! Weet u: oorspronkelijk heeft het woord evangelie (goede boodschap) een militaire betekenis. Als een Romeinse veldheer of generaal een belangrijke overwinning had geboekt, dan stuurde hij ‘evangelisten’ naar de nabij gelegen steden en dorpen om het goede nieuws van de overwinning te brengen, om te verkondigen dat de vijand was overwonnen.

We horen in de tweede lezing Paulus precies dit verkondigen: er is een overwinning geboekt en we zijn nu allemaal vrij! Uiteraard bedoelt Paulus geen militaire overwinning, maar een geestelijke, een hemelse. Christus heeft de dood overwonnen door zijn verrijzenis is ieder mens die dat gelooft waarlijk vrij. Die mens staat niet meer onder het juk van dood en vergankelijkheid. Om die reden verwijst Paulus telkens weer naar het kruis. Wij staan in die traditie: het tonen van het kruis, met daaraan de gestorven Christus. Door dit kruis heeft Christus de dood overwonnen. Deze dood heeft geen macht meer over ons.

Maar, hoor ik u zeggen, we zien de dood nog steeds om ons heen, in alle genadeloosheid. Vanuit menselijk oogpunt klopt dit, maar het geloof in de verrijzenis nodigt ons uit met Gods ogen te zien, vanuit zijn standpunt. Als wij in de dood zouden blijven, dan zou ook het geloof in God in die dood blijven. Als die dood niet overwonnen is, als het goede nieuws van de verrijzenis niet de kern is van je geloof, dan is je geloof in God niets anders dan een projectie en heeft Sigmund Freud volkomen gelijk. Het geloof in God is dan niets anders dan een fantasie die met ons in de dood zou verdwijnen. Echter, wat de apostelen hebben ervaren is voltrekt uniek: een mens, Jezus, is uit de dood opgestaan, niet als zombie, maar in een nieuw leven. Dat is niet een leven dat zijn aardse gangetje weer oppakt, maar een leven dat een nieuwe hemelse opgang kent! Dát is verrijzenis.

Dit is het goede nieuws dat Paulus verkondigt. We worden uitgenodigd om predikers te worden, net als Paulus. Daarmee wordt niet bedoeld dat we ons verspreiden over de stad en op elke hoek gaan preken. Nee, evangeliseren begint allereerst bij wie je bent, hoe je in het leven staat. Evangeliseren is niet zozeer een activiteit, iets wat je op een bepaald moment doet, een actiepunt op je to-do lijst. Nee, evangeliseren is wat je als christen bent, hoe je in het leven staat. Je getuigt met heel je wezen. Daarom zegt Paulus: “Dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen, ik kan niet anders” (1 Kor. 9, 16). Het leven van Paulus is het evangelie geworden. Als je in Christus staat en deelt in zijn verrijzenis, waar ben je dan bang voor? Laat je je dan bang maken door complottheorieën en dergelijke? Een christen is per definitie geen doemdenker, maar iemand die leeft vanuit hoop, hoe zwaar het leven ook is. Niets kan ons immers scheiden van de liefde van God.

Vanuit die houding staan we ook in relatie tot elkaar. De teneur van deze tijd is om de naaste te zien als een sta-in-de-weg, een concurrent. De ander staat in mijn weg in het realiseren van mijn persoonlijke project. Het beste wat ik kan doen is die ander ombuigen tot een pion in mijn schaakspel, hem of haar inzetten voor mijn gewin. Je naaste is je publiek die voor je applaudisseert op social media. Christus draait dit om: je naaste is geen zieltje om te winnen, maar biedt je de kans om te getuigen van het evangelie, om te laten zien wie je als christen bent, hoe je in het geloof staat. Dat is de uitdaging die we als christenen en als kerk hebben in deze tijd van lockdown en onzekerheid.

Het meest gezochte woord op internet in de Bijbel is het woord ‘angst’. Wat zegt de Bijbel: wees niet bang! Om het met Paulus te zeggen: als je alles doet voor het evangelie, krijg je er zelf ook deel aan (1 Kor. 9, 23). Moge dat ons kracht geven in deze tijd. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 1e zondag 40-dagentijd jaar B. Marc. 1, 12-15. Tussen wilde dieren en engelen.
21 februari 2021
Preek 6e zondag in jaar B. Marc. 1, 40-45. Ik wil, word rein.
14 februari 2021
Preek 3e zondag in jaar B. Jona 3, 1-10. Vluchten voor Gods roepstem.
24 januari 2021
Preek 2e zondag in jaar B. Joh. 1, 35-42. Kom en zie!
17 januari 2021
Preek Doop van de Heer. Marc. 1, 7-11. Wees een adelaar!
10 januari 2021
Preek Openbaring des Heren 2021
3 januari 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen