MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Feest van de doop van de Heer. Marc. 1, 7-11. Wees een adelaar!

10 januari 2021

Met de Doop van de Heer in de Jordaan vieren wij in feite ons eigen doopsel. Velen van u waren toen, net als ik, nog een kind en zullen er geen herinnering aan hebben. Het is goed er daarom eens bij stil te staan. Immers, het doopsel is een transformatie. Door het doopsel word je niets minder dan zoon of dochter van God! Dat wordt vaak vergeten. We hebben de neiging ons geloof te versmallen tot iets dat vooral draait om moraal en gerechtigheid, hoe je een goed en braaf mens kunt zijn. Als je zo je geloof beleeft, dan mag je je scharen in een lange rij van religies, filosofieën en sociale bewegingen waarin het draait om morele uitmuntendheid en morele inkeer. Om eerlijk te zijn: vele profeten uit het Oude Testament spreken hier ook zo over. Zij roepen op tot gerechtigheid en tot morele bekering.

Met de Doop van de Heer sluiten we de kersttijd af. We horen Johannes de Doper die oproept tot morele inkeer, tot een dieper besef van rechtvaardigheid. Hij vat in feite heel de profetische traditie van Israël samen. Velen in zijn tijd dachten dat hij de Messias was. Daarop antwoordt hij met de woorden uit het evangelie van vandaag: “Na mij komt Iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig bij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken”. Iemands schoenen losmaken was het werk van een slaaf. Johannes zegt hiermee: ik ben niet eens waardig zijn slaaf te zijn. Johannes benadrukt dat Jezus van een geheel andere orde is, iets totaal nieuws, niet de zoveelste profeet, filosoof, sociale prediker of moraalridder in een lange rij van profeten, filosofen, predikers en moraalridders.

Jezus is van een geheel andere orde, want Hij doopt met de Heilige Geest. Dopen met de Heilige Geest is dopen met vuur, het vuur van Gods liefde. Dat is een transformerend vuur. Je komt er anders uit dan je erin ging. De vraag is: dringt dat wel tot ons door, wij die gedoopt zijn in diezelfde Heilige Geest? Iemand vergeleek dit eens met kippen en adelaars. Stel, het ei van een adelaar valt uit het nest en komt terecht tussen eieren van kippen. De kip broedt het ei uit en de adelaar groeit op tussen kippen. De adelaar weet niet beter dan dat hij een kip is. En als een kip scharrelt hij wat rond en pikt hier en daar een graantje. Tot er een andere adelaar overvliegt en de kleine adelaar ziet scharrelen als een kip. De adelaar spreekt hem aan en zegt: Wat is er mis met je? Zie je niet dat je een adelaar bent? Spreidt eens je vleugels! Zie wie je werkelijk bent!

Geestelijk gezien geldt dit ook voor ons als gedoopten. Het doopsel transformeert je tot een kind van God en daarmee tot potentieel heilige! Het valt mij telkens weer op hoe snel we dat vergeten. Een heilige is niet een zoetsappig figuur, maar iemand die weet dat hij of zij een kind van God is en ernaar leeft. Bij vele christenen verdwijnt dat besef snel naar de achtergrond. We zijn geroepen tot adelaars, maar voor we het weten lopen we rond als kippen, met ons hoofd gebogen op zoek naar een graantje. Dan gaan we op in de grijze massa en kopiëren we wat we zien en horen in reclames, in films, op social media en op televisie. We geven onszelf over aan de zucht naar macht, geld, rijkdom, lust en eer. In zichzelf is er niets mis met die zaken, maar als je je heil erin zoekt, dan ben je in feite niets anders dan een kip, die in het stof van de aarde op zoek is naar dat ene gouden graantje. Wellicht denk u: het is corona-tijd, we hebben ophokplicht. We mogen niet vliegen. Ik bedoel dit dan ook in de geestelijke zin van het woord. Laat u niet gek maken door figuren met haantjesgedrag die u opjutten en angst aanjagen met allerhande complottheorieën!

Wie herinnert ons eraan dat wij geen kippen zijn, maar adelaars? Wie nodigt ons uit de vleugels uit te slaan? Wat wij nodig hebben zijn Johannessen de Dopers, mensen die niet naar zichzelf wijzen, maar naar de Christus. Hebben wij die? Jazeker, en vele ook! Dat zijn de heiligen. Wijst er één van de heiligen naar zichzelf? Geen één! Johannes de Doper en Maria zijn het prototype van de heilige, want zij wijzen consequent naar de Christus (“Zie het Lam Gods”, zegt Johannes; “Doet wat Hij u zeggen zal”, zegt Maria). Zij en alle heiligen herinneren ons eraan dat wij in Christus gedoopt zijn in het vuur van de Heilige Geest. Zij zeggen ons: Je bent een zoon of dochter van God. Je bent geen kip, maar een adelaar! Vergeet dat niet! Sla je vleugels uit en zie wie je bent! Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen 

Preek 17e zondag. Joh. 6, 1-15. De Jezus van de eucharistie.
25 juli 2021
Preek 16e zondag. Jer. 23, 1-6. Het ego-drama versus het theo-drama.
18 juli 2021
Preek 14e zondag. 2 Kor. 12, 7-10. In mijn zwakte ben ik sterk.
4 juli 2021
Preek 12e zondag. Marc. 4, 35-41. De slapende Jezus.
20 juni 2021
Preek 11e zondag. Marc. 4, 26-34. Het principe van het mosterdzaadje.
13 juni 2021
Preek Sacramentsdag 2021. De kracht van Gods Woord.
6 juni 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen