MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Feest van de Heilige Familie. De oprechtheid van Jozef.

29 december 2019

Vorige week, op de laatste zondag vóór Kerstmis, lazen we in het evangelie over de droom van Jozef, waarin een engel verscheen die hem geruststelde en uitlegde wat Gods bedoelding was met de zwangerschap van Maria. Vandaag, de eerste zondag ná Kerstmis, vieren we het hoogfeest van Heilige Familie en horen wij wederom over een droom van Jozef waarin een engel verschijnt, deze keer met een andere, verontrustende boodschap. Zo wordt Kerstmis omlijst door twee dromen van Jozef waarin een engel verschijnt.

Vorige week zat Jozef in een benauwde situatie. Zijn verloofde was zwanger, maar niet van hem! Volgens de joodse Wet moest hij dit melden bij de priester in de Tempel. Daar zou hij moeten bevestigen dat het kind van Maria niet van hem was. Dat zou voor hen beide uitlopen op een scheiding en voor Maria op de beschuldiging van overspel, met alle schaamte en schande van dien. Jozef wilde haar dit niet aandoen, vandaar dat hij erover dacht in stilte van haar te scheiden.

Door de zwangerschap van Maria zat Jozef klem in een raamwerk waar hij niet om had gevraagd. Hoe daaruit te komen? Op dat moment verschijnt in een droom een engel aan hem. De engel biedt Jozef een geheel nieuw raamwerk waarbinnen hij moet handelen en hij überhaupt kan begrijpen wat er aan de hand is. Nu Jezus geboren is en het gerucht de ronde doet dat daarmee de nieuwe Joodse koning is geboren - een koning, zo was de verwachting, die zou afrekenen met de vijanden van Israel - wil koning Herodes dit koningskind uit de weg ruimen. Herodes duldt geen concurrentie! Opnieuw doen zich voor Jozef problemen voor en moet hij uit zijn denkkaders stappen. Hij moet vluchten naar Egypte, het land waaruit zijn voorouders juist van de slavernij werden bevrijdt.

Wat zien we in deze verhalen gebeuren? Jozef en Maria moeten zich telkens aanpassen aan veranderende omstandigheden. Steeds weer moeten zij uit hun kaders stappen om te begrijpen wat er aan de hand is. Om het met moderne woorden te zeggen: zij moeten “out-of-the-box” denken. In het bedrijfsleven is dit aan de orde van de dag. Door veranderende marktomstandigheden moeten managers voortdurend out-of-the-box denken. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Sterker nog: Bijbels geloof is een doorlopende uitdaging om de zaken anders te bezien. Je verhouden tot een God die je niet kunt zien, geloven dat deze God mens is geworden in Jezus, die zijn Geest over zijn leerlingen heeft uitgestort en de Kerk zien als het mystieke Lichaam van Christus, een Kerk die ook nog eens van de ene crisis in de andere rolt, is eveneens een doorlopende uitdaging om out-of-the-box te denken. Je zou willen dat het eens een keer niet hoefde.

Toch is dat nodig om christen te kunnen zijn. Ons denken is, net als Jozef en Maria, ook sterk gekaderd, meer dan we vermoeden. Ons leven wordt bepaald door onze agenda, ons werk, de zorg voor onze ouders, kinderen en kleinkinderen, hoe wij door anderen gezien en geoordeeld worden (met name op social media), door wat onze verwachtingen en wensen zijn aangaande dit leven en door wat anderen van ons verwachten. Dit en nog veel meer legt dwingende kaders om ons denken en ons handelen. Bijbels geloof loopt hier dwars doorheen en probeert dat open te breken, zodanig, dat wij ons leven gaan zien als een door God gegeven én gedragen leven, een leven dat Hij in Christus ten volle met ons heeft gedeeld. Wij zijn nu één familie met Hem en Hij is deel van onze familie.

In tegenstelling tot wat velen om ons heen denken over kerk en geloof – dat het onze vrijheid, ons denken en ons doen en laten aan banden legt – wil Bijbels geloof ons verstokte denken juist openbreken. Bijbels geloof opent geheel nieuwe horizonten, opdat we kunnen zien dat ons leven door God gegeven is én gedragen wordt, dat Hij de stuwende kracht is en niet ons ego. Hij brengt ons naar het einddoel dat wij het nieuwe Jeruzalem noemen. Voorwaar geen makkelijke weg, maar de enige ware en goede. Voor dat doel is Hij mens geworden in Christus en trekken wij als één familie op met Hem aan het hoofd. Moge wij daarop kunnen vertrouwen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Overweging bij hoogfeest Maria Boodschap
25 maart 2020
Overweging bij hoogfeest Heilige Jozef
23 maart 2020
Overweging bij Wereldgebedsdag 2020
8 maart 2020
Preek 2e zondag 40-dagentijd (jaar A). Mat. 17, 1-9: Jezus als mens én als God.
8 maart 2020
Preek 7e zondag in jaar A. Lev. 16, 1-17. Wees heilig, zoals God heilig is.
23 februari 2020
Preek 6e zondag in jaar A. Mat. 5, 17-37. Het spel en de regels.
16 februari 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen