MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Heilige Familie. Luc. 2, 41-52. God houdt er geen 'second love' op na.

26 december 2021

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Kent u die uitdrukking? Je hoort het vaak als het niet klikt tussen familieleden. Idealiter is familie of gezin een plek van geborgenheid, liefde en warmte, maar het kan helaas ook een plek zijn van haat, nijd en wantrouwen.

Zou je willen dat je je familie kon uitkiezen? Dat je kon kiezen wie je broers of zussen zijn, je vader of moeder? Geen gekke gedachte, want we leven in een keuzecultuur en die keuzevrijheid trekken we tot in het extreme door. Als ons geen keuze wordt gegeven (zoals bij het vaccineren), dan komen we in opstand. Die keuzevrijheid zien we ook in relaties, die even snel worden ontbonden als ze gesloten zijn. Voor je het weet is je partner, of ben je zelf, een ruilobject. Velen houden er een ‘second love’ op na, een soort parallel-relatie, omdat de vaste partner onvoldoende beantwoord aan de verwachtingen en behoeftes. Zelfbeschikking en persoonlijke behoeftebevrediging zijn belangrijker dan het hebben van een vaste relatie, ook bij relaties die je niet kunt uitkiezen, zoals familie, collega’s en kerk. Zelfs de relatie die een ongeboren kind heeft met de moeder kan worden verbroken…

Het hebben van een familie die je niet hebt uitgekozen is in feite iets goeds. Je leert namelijk meer van jezelf in relaties ‘waaraan je vastzit’ – zoals een familie of de Kerk – dan in relaties die vluchtig zijn. Dankzij personen ‘waaraan je vastzit’ leer je het gebod “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” beter begrijpen. Hoe leer je jezelf beminnen als je naaste steeds een ander is, als je naaste niets anders is dan de spiegeling van je eigen behoeftes en verlangens? Het hebben van een ‘tegenover’ is goed voor je eigen ontwikkeling, maar juist dat proberen we zoveel mogelijk te mijden. De Engelse katholieke schrijver en journalist G. K. Chesterton (1874-1936) zei: “De Bijbel leert ons onze naaste én onze vijanden lief te hebben; dat is waarschijnlijk omdat deze vaak dezelfde zijn”.

Die gespannen verhouding ervaren we ook in de Kerk. Dat kan in de lokale parochie zijn, binnen het bisdom, in de wereldkerk en zelfs in de Kerk doorheen de geschiedenis. Het woord ‘religie’ komt van het Latijnse ‘religare’ dat ‘verbinden’ betekent. Religie verbindt ons met God, maar ook met onze naaste, de nabije naaste, de verre naaste en de naaste uit het verleden. Dat kunnen dus ook personen zijn waar we niet op zitten te wachten. Paus Benedictus XVI zei over de Kerk: "Wie bij Christus wilt horen, moet bereid zijn het ongemak van diens familie op zich te nemen." Je binden aan een kerkfamilie is niet eenvoudig, vooral als sommige leden van die Kerk zich ernstig hebben misdragen! Voor velen is dan de verleiding groot om niet religieus te zijn, maar ‘spiritueel’. In God geloven zij nog wel, maar ze doen dat los van de Kerk en een geloofsgemeenschap. Zij zijn liever 'stand-alone' in hun geloof. Op gelovig vlak houden zij er een ‘second-chrurch’ of ‘second-religion’ op na, zou je kunnen zeggen. Hiermee denken ze hun geloof zuiver te houden, maar dat leidt vaak tot het tegenovergestelde. De God waarin zij geloven verandert langzaam in een tandeloze ja-knikker. 

We lezen vandaag het Evangelie van de jonge Jezus die zoek is. Als ouder kun je je helemaal verplaatsen in de zorgen van Jozef en Maria. Jezus is gekomen voor iets veel groters en dat ervaart Hij zelf nu ook voor het eerst in de Tempel in Jeruzalem. Nadat Maria en Jozef Jezus gevonden hebben, zegt Lucas: “Hij ging met hen mee naar Nazareth”. Je kunt dit ook kun lezen als: “Hij nam hen mee naar Nazareth”. Bij dat laatste neemt Jezus het initiatief en neemt Hij Jozef en Maria bij de hand, in plaats van andersom. Hier zien we al iets doorschemeren wat Jezus later zal zeggen: “Niet u hebt Mij uitgekozen, maar Ik u.” (Joh. 15, 16). 

Je relatie met Jezus heb je niet zelf gekozen, maar dat heeft Hij voor je gedaan. Helaas wordt Jezus snel afgedankt als de relatie met Hem niet brengt wat men ervan verwacht. Hij is nu eenmaal geen toverfee en God is geen bezorgdienst. Nee, Jezus is het door Wie alles wat er is bestaat. Dat is niet een kwestie van kiezen, want je kunt niet kiezen om niet te zijn, filosofisch gesproken. Je bent er en je mag er zijn! God houdt er geen ‘second love’ op na, ook geen ‘second-humanity’ of ‘second-earth’, voor het geval wij niet aan zijn verwachtingen voldoen. Hij kiest voor ons en voor ons alleen, met al onze tekortkomingen. Weet dat God van je houdt en nooit de relatie zal verbreken. Je mag lid zijn van zijn Heilige Familie. Zie jezelf, wie of wat je ook bent en wat je geaardheid ook is, in de allereerste plaats als een door God geliefd kind. Wij zijn allen lid van Gods heilige familie, broeders en zusters in Hem. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 6e zondag na Pasen. Openb. 21, 10-23. Het nieuwe Jeruzalem.
21 mei 2022
Preek 5e zondag na Pasen. Heilige Titus Brandsma
6 mei 2022
Preek 4e zondag na Pasen. Openb. 7, 9-17. Legers van martelaren.
2 mei 2022
Preek 3e zondag na Pasen. Joh. 21, 1-19. Zonde wordt genade.
29 april 2022
Preek Pasen 2022. Joh. 20, 1-9. Verrijzenis is het hart van ons geloof.
17 april 2022
Preek Palmzondag 2022. De twee gezichten van de liefde.
8 april 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen