MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek hoogfeest Maria, Moeder van God 2023. De hoop die in ons leeft.

1 januari 2023

Op deze Nieuwjaarsdag wil ik niet omkijken naar wat achter ons ligt. Afgelopen jaar zullen we niet snel vergeten met alles wat er gebeurde in de wereld. Laten we vooruit kijken. De vraag is dan: wat voor jaar zal het worden? Ik heb geen idee, ik ben de laatste die een voorspelling doet. In dit ongewisse kunnen we ons optrekken aan de heilige maagd Maria.

Als er iemand is geweest wier toekomst door Gods tussenkomst een volledige nieuwe wending kreeg, dan is het wel Maria. We vieren vandaag haar hoogfeest: ‘Maria, Moeder van God’. Gods plan om mens te worden heeft zij letterlijk mogen ervaren in haar lichaam en in haar leven. Heel de geschiedenis van Israël komt samen in wat groeit in haar baarmoeder. En dat zal ze weten ook. Van menigeen hoort zij wat waarvan de consequenties zijn, tot en met “Uw ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Luc. 1, 35). Het zal je maar gezegd worden. Toch hield zij vast aan haar roeping om Moeder van God te zijn.

Dit moederschap moeten we goed begrijpen, want God in Zichzelf heeft geen moeder of vader. De bron van zijn bestaan ligt niet buiten Hem, zoals dit bij ons het geval is. Wij hebben voor ons bestaan, om in deze wereld te komen, een moeder en vader nodig. En zij op hun beurt ook weer, enzovoort. Zo niet bij God. Hij is zelf de bron van het bestaan en daarmee de oorsprong van elk moeder- en vaderschap. Maria’s moederschap heeft zeer specifiek te maken met haar rol om geboorte te geven aan Jezus, God die mens geworden is. Maria is ‘Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon en Bruid van God de Heilige Geest’, zoals we bidden in de rozenkrans. Om mens te worden had God dus wel een moeder nodig. Dat is een specifieke roeping die alleen Maria heeft ontvangen.

Wanneer begint haar moederschap? Dat begint bij haar instemming: “Mij geschiede naar uw Woord”. Vanaf dat moment legt zij haar lot en haar volledige leven in de handen van God. Zij vertrouwt zich toe aan een hogere stem, om het zo te zeggen. Dat is een spiegel waarin wij onszelf mogen zien: Naar wiens stem luister ik? Is dat mijn eigen stem, mijn eigen verlangen, mijn eigen wil? Of is dat de stem, het verlangen en de wil van God? Zodra wij, als Maria, ons fiat geven aan God om mens te worden in ons leven, dan laten wij Christus geboren worden in ons leven. Dat bedoel ik uiteraard niet letterlijk, maar in de geestelijke zin van het woord, namelijk in en door ons spreken en handelen.

Ik ga nog een stap verder: Als Christus leeft in ons, dan leeft ook de hoop in ons! Die hoop is zo belangrijk, vooral nu. Deze hoop is zoveel meer dan louter optimisme, wat je zo vaak om je heen hoort. Een optimist is iemand die zegt dat het alleen maar beter en beter zal gaan. U weet net zo goed als ik dat het leven zo niet in elkaar zit. Wat is dan de christelijke hoop? Dat is weten dat God nooit de regie verliest, hoe slecht en uitzichtloos de situatie ook is. Het is die hoop die Maria in staat stelde om te zeggen: mij geschiede naar uw Woord. Ze had geen idee wat haar te wachten stond zodra ze God haar instemming gaf, maar ze leefde vanuit het geloof en de hoop dat God de regie nooit verliest.

Om die reden vieren wij aan het begin van het jaar dit feest, om ons met Maria in die hoop te bekrachtigen. Het zijn onzekere tijden, en dat zal het nog wel een poos blijven. We weten niet wat voor ons ligt, maar we mogen wel weten dat God nooit de regie verliest, hoe vervelend het ook nog kan worden. Weet u van zijn bijstand verzekerd! Als we de Christus mens laten worden in ons leven, dan leeft ook de christelijke hoop in ons.

De eerste lezing is de prachtige en plechtige zegen van Aaron, waarmee ik altijd mijn woord- en communievieringen afsluit (Num. 6, 22-27). We mogen er nu het jaar mee beginnen. In de zegen wordt gesproken over Gods gelaat en dat zijn gelaat zich naar ons mag keren. Dat is Bijbelse taal om te zeggen dat God ons gunstig gezind moge zijn. Wij weten dat God ons goedgezind is, want dat toont Hij door zijn menswording in Christus. Moge God ons dit jaar zegenen en behoeden, de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn. Moge Hij zijn gelaat tot ons keren en ons zijn vrede schenken, hier en overal ter wereld. Ik wens u alle goeds voor 2023! Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 4e zondag. Mat. 5, 1-12. Zalig de barmhartigen.
29 januari 2023
Preek 3e zondag. Jes. 8, 23 t/m 9, 3. Het land van Zebulon en Naftali.
22 januari 2023
Preek Openbaring des Heren 2023. De ster van de waarheid.
8 januari 2023
Preek Kerstmis 2022
29 december 2022
Preek 4e zondag v/d Advent. Mat. 1, 18-24. Zonder twijfel.
18 december 2022
Preek 3e zondag v/d Advent. Mat. 11, 2-11. Verheugt u!
11 december 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen