MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid 2021

30 mei 2021

De eerste zondag na Pinksteren is altijd Drievuldigheidszondag, ofwel de zondag van de Heilige Drie-Eenheid. En voor iedereen die dan preekt is het weer een uitdaging om uit te leggen wat die Drie-Eenheid inhoudt. Je loopt het risico dat je preek nogal abstract wordt.

En dat risico is inderdaad reëel. Tegelijkertijd is de Drie-Eenheid ook weer heel concreet. Immers, spreken over God die een Drie-Eenheid is, is spreken over God die liefde is. Drie-Eenheid en liefde hebben alles met elkaar te maken. Liefde is namelijk iets in drieën: iemand die liefheeft, iemand die geliefd wordt en de liefde die zij delen. Spreken over liefde is dus spreken over relatie, over gemeenschap. Bij God komen deze drie facetten van liefde samen. God is in het diepst van zijn wezen een gemeenschap van liefhebber, geliefde en de liefde die gedeeld wordt. Als God geen liefde zou zijn, maar louter liefde ‘doet’, dan is God maar één van de drie facetten van de liefde, maar niet alle drie tegelijk.

Dat is uniek aan God. God is ten diepste relatie, gemeenschap. Het is dan ook vanuit zijn natuur dat God relatie en gemeenschap zoekt met ons, door middel van zijn schepping. Zie hier de rode draad door heel het Oude Testament. God die gemeenschap is, zoekt door middel van zijn schepping gemeenschap met de mens, met ons. En dat is een avontuur! Vandaar dat het Oude Testament zo enorm gevarieerd is aan verhalen en ervaringen. Het Oude Testament is de geschiedenis van God die liefheeft, van het Volk dat door God geliefd wordt en van de liefde die zij delen en die vorm en inhoud krijgt in het Verbond. En uiteindelijk, op de meest concrete wijze, is God mens geworden in de persoon van Jezus. Dat is het verhaal van het Nieuwe Testament. God zoekt ons op in ons eigen mens-zijn, niet vanuit de hoogte of vanuit abstractie, maar concreet als mens.

Wat heeft dat met u en mij te maken? Alles! Wij zijn als mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Gen. 1, 26). Dat betekent dat we geschapen zijn naar Gods drie-eenheid, naar zijn wezen van gemeenschap-zijn. Hoe meer we beeld en gelijkenis van God zijn, hoe meer we onszelf zijn als mens. Hier zien we de realiteit én actualiteit van de oerzonde of de erfzonde. De oerzonde, de zonde van Adam en Eva, is het tegenovergestelde van Gods beeld en gelijkenis zijn, die in Zichzelf gemeenschap is. Het gevolg van de oerzonde is dat die gemeenschap wordt verstoord! Dat zien we gebeuren op het moment dat Adam en Eva van de verboden vrucht eten. De gevolgen worden meteen duidelijk: ze schamen zich voor hun naaktheid, ze geven elkaar de schuld, ze willen zich voor God verbergen. Gods allereerste vraag aan Adam, aan de mens, is dan ook: “Waar zijt gij?” (Gen. 3, 9). Als je naar Gods beeld gemeenschap bent, dan hoeft die vraag niet gesteld te worden. Maar nu moet God die vraag wel stellen, want de gemeenschap is verbroken.

Adam en Eva gaan elkaar verwijten maken, het vertrouwen is verdwenen, de angst neemt het over en het duurt niet lang of het eerste slachtoffer valt (Abel wordt door Kaïn vermoord; Gen. 4). Kijk eens om u heen in de wereld waarin wij leven. De gevolgen van de verbroken relatie tussen God en mens en mensen onderling is overal zichtbaar. Angst, leugen, wantrouwen, elkaar beschuldigen, moord… het is aan de orde van de dag. Dat is de reden dat wij de Drie-Eenheid van God altijd vieren op de eerstvolgende zondag na Pinksteren. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Zoals ik zei: de Geest is de liefde die de Vader en de Zoon met elkaar delen. De heilige Bernardus zei: de Vader is de kusser, de Zoon is de gekuste en de Geest is de kus. God zendt zijn Geest uit, als ware het een hemelse kus, opdat zo de innerlijke gemeenschap tussen God en mens, die Hij in Christus heeft hersteld, elke dag weer werkelijkheid kan worden in ons eigen leven. Leven in en vanuit de Geest is leven naar Gods beeld en gelijkenis, dat wil zeggen: leven in gemeenschap met God en elkaar. Dan hoeft die prangende vraag niet meer gesteld te worden: Waar ben je? Dan ben je met God en God is met ons (God is de Emmanuel).

Drie-Eenheid heeft alles te maken met leven in gemeenschap met God, met jezelf en met je naaste. Zo is de driehoek compleet: God, jezelf en je naaste. Geloven is binnentreden in de drie-eenheid van God, jezelf en je naaste. Ik bid dat wij Gods Geest steeds gewaar mogen worden in onze levens en dat wij mogen groeien en leven in liefdevolle gemeenschap met God, met onszelf en met elkaar. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 12e zondag. Marc. 4, 35-41. De slapende Jezus.
20 juni 2021
Preek 11e zondag. Marc. 4, 26-34. Het principe van het mosterdzaadje.
13 juni 2021
Preek Sacramentsdag 2021. De kracht van Gods Woord.
6 juni 2021
Preek Hoogfeest van Pinksteren 2021
23 mei 2021
Preek 7e zondag na Pasen. 1 Joh. 4, 11-16. God woont in de liefde.
16 mei 2021
Preek 5e zondag na Pasen. Joh. 15, 1-8. Participeren, niet imiteren.
5 mei 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen