MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Hoogfeest van Pinksteren 2022

4 juni 2022

Pinksteren hoort, samen met Kerstmis en Pasen, tot de drie grote hoogfeesten van Christus. Pinksteren is minstens zo belangrijk als Kerstmis en Pasen. Bovendien heeft Pinksteren ook veel te maken met het hoogfeest van tien dagen geleden: Hemelvaart. Hemelvaart is een feest dat vele mensen nog maar zeer weinig zegt. Het zou mij niet verbazen dat deze dag in dit geseculariseerde land als vrije dag gaat verdwijnen en we er een andere, niet-christelijke vrije dag voor terug krijgen.

Met Hemelvaart vieren we dat Christus zetelt aan de rechterhand van de Vader, zoals we dat bidden in de geloofsbelijdenis. Hiermee wordt niet bedoeld dat Jezus nu ergens in de ruimte is. We denken veel te gnostisch over de hemel. In de gnostiek zijn hemel en aarde elkaars tegenpolen. Het doel van religie zou dan zijn om aan deze aarde te ontsnappen om zo in de hemel te komen. Met Hemelvaart zouden we dan vieren dat Jezus erin is geslaagd om dit aardse tranendal te verlaten om zo bij zijn hemelse Vader te kunnen zijn. Maar zo is het niet.

De Bijbelse visie op hemel en aarde is dat deze geen tegenpolen zijn, maar innig op elkaar betrokken zijn. Het doel van religie is niet om zo snel mogelijk het aardse in te ruilen voor het hemelse, maar om beide werkelijkheden bij elkaar te brengen. Zoiets hoor je bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja: “De kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.” (Jes. 11, 9). Jezus zelf leert ons bidden: “Uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel” (Mat. 5, 10). Dit zijn twee van de vele voorbeelden hoe de Bijbel spreekt over de nauwe band tussen hemel en aarde.

De Hemelvaart van Jezus betekent dus niet zijn vertrek van de aarde. Nee, het wil zeggen dat Jezus Gods werkelijkheid is binnengegaan, opdat Hij zodoende voor de gehele wereld beschikbaar kan zijn. In zijn aardse lichaam was Jezus slechts voor een kleine groep joodse mensen beschikbaar, daar in het Midden-Oosten, zo’n tweeduizend jaar geleden. Maar nu Hij een hemels lichaam heeft, is Hij voor ieder mens beschikbaar, altijd en overal!

Hemelvaart betekent dat iets van het aardse het hemelse binnengaat (namelijk Christus) en Pinksteren betekent dat iets van het hemelse ons aardse bestaan binnentreedt (namelijk de Heilige Geest)! Hemelvaart en Pinksteren zijn als yin-yang: beide grijpen in elkaar. Zo is Jezus voor ieder mens beschikbaar, op elke plek en elk moment denkbaar, in en door de Heilige Geest die ons gezonden is. In die Geest is elke gedoopte gemaakt tot lid van het Lichaam van Christus. Elke gedoopte is een Christus-drager en met elkaar vormen wij zijn Lichaam op aarde. Augustinus zei eens: het Lichaam van Christus staat met de voeten op aarde en met het hoofd in de hemel. Het is één Lichaam in twee werkelijkheden: hemel en aarde.

Het is de Geest die het aardse bestaan een hemelse dimensie geeft. Is het hemelse dan zichtbaar in het aardse? Als je naar de beelden van oorlog en geweld kijkt, dan ben je geneigd te zeggen: nee, in het geheel niet! Maar als je kijkt naar de mensen die hulp bieden, die vluchtelingen opvangen, die voedsel uitdelen, als je kijkt naar de vredestichters en naar hen die onrecht aanklagen, dan ben je geneigd te zeggen: ja, iets van het hemelse wordt mij gewaar in het aardse. Paulus zegt niet voor niets: wordt andere mensen, met een nieuwe visie (Rom. 12, 2). Die nieuwe visie stelt ons in staat de Geest gewaar te worden.

Hemelvaart is niet het uitzwaaien van Jezus op het station nadat Hij in zijn hemelse trein is gestapt nu Hij zijn avontuur op aarde met succes heeft afgerond. Nee, het is Jezus die vanuit de hemelse werkelijkheid, dat wil zeggen vanuit de intimiteit van de hemelse Vader, zeer nauw op ons betrokken is in en door zijn Heilige Geest die Hij gezonden heeft op Pinksteren. Om zijn Geest te kunnen zenden, moest Hij wel ten hemel varen. Een dominee zei eens: de hemel is slechts een armlengte van je verwijderd. Je hand op de schouder van een ander brengt voor vele mensen de hemel meer nabij dan je denkt. Dat is de roeping die wij hebben: in verbondenheid met de hemelse Christus de ander nabij zijn om zo Christus hier op aarde present te stellen. Pinksteren is het feest van onze zending op die weg. Moge de Geest ons blijven begeesteren, altijd en overal. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 20e zondag. Luc. 12, 49-53. De 'niet-begrepen' liefde.
14 augustus 2022
Preek 19e zondag. Hebr. 11, 1-19. Vaste grond van wat wij hopen.
10 augustus 2022
Preek 18e zondag. Pred. 2, 21-23. Alles is ijdelheid.
30 juli 2022
Preek 17e zondag. Gen. 18, 20-32. Volharding in gebed.
24 juli 2022
Preek 16e zondag. Luc. 10, 38-42. Vanuit het ene naar het vele.
17 juli 2022
Preek 15e zondag. Luc. 10, 25-37. De barmhartige Samaritaan.
11 juli 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen