MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Kerstmis 2021. Het Woord is vlees geworden.

25 december 2021

We vieren en gedenken dat God mens is geworden in de persoon van Jezus. Kerst is het feest van Gods diepste engagement met ons. God wordt mens, niet door met veel vertoon van macht uit de hemel neer te dalen, maar door mens te worden zoals ieder mens mens wordt: geboren uit een vrouw, klein en kwetsbaar. Als we zeggen dat God almachtig is, dan denken we aan de macht van een alleenheerser of onderdrukker. Gods almacht heeft daar niets mee van doen. God toon zijn almacht in de moed om zich klein en kwetsbaar te maken. God is liefde en liefde kun je niet met veel vertoon van macht afdwingen. Oprechte liefde is klein en fragiel en dat is wat we zien als we in de kribbe kijken.

Bij de zoveelste lockdown vragen we ons af: Als God zo met ons is begaan, als Hij zo’n diep engagement met ons aangaat, waarom maakt Hij dan geen einde aan alle pijn en ellende? Waar is God nu we Hem nodig hebben? Al snel plaatsen wij God in het beklaagdebankje en mag Hij zich aan ons verantwoorden. Echter, hoe meer we naar God wijzen, hoe minder we zelf verantwoordelijkheid nemen. Beter kun je vragen: Waar is de mens? Waar ben je zelf om een ander te helpen? “Mens, waar ben je?” zijn de woorden die God spreekt wanneer Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten (Gen. 3, 9). Door het eten van de verboden vrucht zeiden Adam en Eva: wij hebben God niet meer nodig, wij zijn heer en meester. Sindsdien plaatst de mens zichzelf in het centrum van het universum. Echter, het moment dat je denkt zonder God te kunnen is het moment dat je beseft dat je naakt bent, dat je er alleen voor staat. Dan moet je zelf bepalen wat goed en kwaad is. Helaas staan de geschiedenisboeken vol met de gevolgen daarvan.

God is liefde en liefde is het goede willen vóór de ander, omwille ván de ander. Liefde is niet het goede willen voor de ander, omwille van jezelf. Dan eet je van de verboden vrucht en zet je jezelf in het centrum en staat iedereen ten dienste van jezelf, God incluis. God is in zichzelf volmaakt en heeft ons of iets van ons niet nodig. Toch geeft Hij zichzelf volledig voor ons, omwille van ons. Die liefde toont God in Jezus, in alle kwetsbaarheid en kleinheid. Daarmee plaatst God u en mij niet in het centrum van het universum, maar in het centrum van Hemzelf, van zijn eigen wezen. Dat benadrukken wij telkens wanneer we het kruisteken maken: ons hart – met al onze hartstochten, onze vreugdes, zorgen, pijnen, vragen, enzovoort – is daarvan het centrum. In Jezus worden wij in het centrum van Gods drie-eenheid gezet, te midden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We lezen op eerste Kerstdag het begin van het Johannesevangelie. Johannes mediteert op poëtische wijze op Gods menswording. Johannes komt tot het inzicht dat de wereld in feite nooit zonder Christus is geweest. Hij beseft: Christus heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde kennen. Toen God de wereld schiep en alles in het bestaan sprak, was Christus er al, in het Woord dat God sprak. De wereld ontstond dóór dat Woord, en dus dóór Christus. En zo was en is Christus in alles aanwezig en zal Hij in alles aanwezig blijven. Toen God een Verbond sloot met zijn Volk, was Christus er. Toen God door zijn profeten tot zijn Volk sprak, was Christus er. Kortom: waar God spreekt, daar is Christus. Gods Woord is nu mens geworden, één van ons. Een wereld zonder Christus is voor Johannes ondenkbaar. Moge dat voor ieder van ons een bemoedigende gedachte zijn, juist nu in deze onzekere tijden. God is met ons! Door Christus, onze Heer. Amen.

Zalig Kerstfeest!

Diaken Franck Baggen

Preek 6e zondag na Pasen. Openb. 21, 10-23. Het nieuwe Jeruzalem.
21 mei 2022
Preek 5e zondag na Pasen. Heilige Titus Brandsma
6 mei 2022
Preek 4e zondag na Pasen. Openb. 7, 9-17. Legers van martelaren.
2 mei 2022
Preek 3e zondag na Pasen. Joh. 21, 1-19. Zonde wordt genade.
29 april 2022
Preek Pasen 2022. Joh. 20, 1-9. Verrijzenis is het hart van ons geloof.
17 april 2022
Preek Palmzondag 2022. De twee gezichten van de liefde.
8 april 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen