MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Openbaring des Heren (Driekoningen). Zoeken, vinden en gevonden worden.

5 januari 2020

Kent u het televisieprogramma First Dates? Het gaat over singles die een partner zoeken. Van tevoren geven zij aan aan welk profiel hun ideale partner moet voldoen. Ze geven ook een profiel van zichzelf. De programmamakers proberen dan de perfecte match te vinden op basis van dezelfde interesses, achtergrond, ervaringen, enz. De potentiële partners worden dan uitgenodigd voor een first date, een eerste afspraak, in een restaurantje.

Het is dan leuk om te zien of de vonk overslaat of niet. Na het etentje wordt aan de deelnemers de vraag gesteld: “Zouden jullie elkaar nog eens willen zien?”. Ze kijken elkaar dan vol verwachting aan. Wat opvalt is dat bij personen die hoge verwachtingen hebben van de ander, de vonk zelden overslaat. Er is geen klik, terwijl op papier zij veel met elkaar gemeen hebben en het een goede match is. Bij personen die weinig tot geen hoge eisen stellen slaat de vonk vaak wel over en komt er een vervolg op hun first date.

Zoals er veel mensen op zoek zijn naar een partner, zo zijn er ook velen op zoek naar God. Ze zoeken naar de grond onder het bestaan, naar de bron van het leven. Ze stellen vragen naar de zin van het bestaan. Ze willen weten waar het allemaal naar toe gaat. Dat alles is in feite zoeken naar God. En zoals zij die een partner zoeken allerlei wensen en eisen stellen aan die partner, zo heeft men dat ook van God. Veel mensen stellen allerlei voorwaarden om in God te kunnen geloven. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, dan is de kans klein dat men gelovig wordt, laat staan lid van een kerk.

Zo gingen ook de wijzen uit het oosten op zoek naar Jezus. Ze zochten op basis van hun eigen zoektermen. Ze lazen de sterren en zagen een ster die hen de weg wees. Dat bracht hen tot koning Herodes in Jeruzalem. Want ja: een nieuwe koning wordt natuurlijk geboren in een paleis en dat paleis staat in de hoofdstad. Met andere woorden: op basis van hun wensen en voorwaarden kwamen we een heel eind, maar niet waar we moesten zijn. Zo denken ook veel mensen hun ideale partner te kunnen vinden, maar eenmaal aan de dinertafel springt de vonk niet over en gaan ze teleurgesteld uit elkaar.

De wijzen uit het oosten vinden Jezus pas nadat ze de Schriften hadden geraadpleegd. God laat zich niet vinden op basis van wat wij belangrijk vinden of op basis van onze voorwaarden. En als je toch denkt op die manier God te vinden, dan moet je je afvragen of dit wel de ware God is. Dan vind je vaak een god die je zelf hebt samengesteld. Dat is een god die precies zegt wat jij belangrijk vindt. Zo’n god is als een echoput: je hoort je eigen stem, de stem van je eigen verlangens. Ook dat zie je bij First Dates: men wil graag de ideale partner die aan alle voorwaarden voldoet, maar die bestaat alleen in je fantasie.

De ware God laat zich pas vinden als wij onze eisen en voorwaarden durven loslaten. Denk aan de rijke jongeling die netjes de voorwaarden van de Wet heeft vervuld en graag met al zijn rijkdom het Koninkrijk van God wilt ontvangen (Mat. 19, 16-30). Dat lukt helaas niet. Bij First Dates zie je dat de vonk overslaat bij die koppels die geen hoge verwachtingen hebben van elkaar, maar het avontuur durven aangaan. Diezelfde ervaring hebben de wijzen uit het oosten: pas als ze luisteren naar het woord van God in de Bijbel, als ze hun eigen verwachtingen los kunnen laten, pas dan weten ze Jezus te vinden.

En zo komen de wijzen niet in een paleis, maar in een dierenstal. Ze vinden Jezus niet in een dure wieg, maar in een kribbe, een voerbak. We kunnen God pas zien als wij onze hoge verwachtingen durven loslaten. Wij komen niet op eigen kracht bij God, maar alleen omdat Hij ons tegemoet komt. Veel mensen gaan op basis van eigen verlangens op zoek naar God in allerhande spiritualiteit. Kijk eens naar al die Boeddha-beeldjes. De Boeddha – met alle respect! – kijkt ons in alle rust vriendelijk aan. Dat is heel wat anders dan de Christus die aan het kruis hangt en crepeert van de pijn. In veel (oosterse) religies is het de mens die tracht op te stijgen tot het hogere en zo zichzelf tracht te verlichten. Daarmee kom je een heel eind, maar nooit helemaal. Hierin zit een fundamenteel verschil met het christendom. In het christendom is het niet de mens is die opstijgt, maar God die tot ons neerdaalt.

Ik begrijp dat men liever een beeldje van de Boeddha in huis neerzet in plaats van een kruis waaraan de Christus hangt. Echter, de Boeddha zal je niet uit de blubber trekken, hoe vriendelijk hij ook naar je kijkt. Dat moet je toch echt zelf doen. Zo niet met de Christus. Het kruis is de plek waar God en mens elkaar in het diepe duister van het leven ontmoeten. Van daaruit trekt Hij ons omhoog. Dat noemen we verrijzenis. Dat is de God die wij in Christus mogen ontmoeten, maar die we alleen kunnen vinden als we het voorbeeld van de wijzen uit het oosten volgen: je eigen hoge verwachtingen kunnen loslaten en een kleine ster durven volgen, dat kleine lichtpuntje te midden van alle koplampen van ons leven.

Moge wij zo God vinden en moge de vonk van zijn liefde overslaan. Op de vraag “Willen jullie elkaar nog eens zien?” zal God antwoorden: Ik zeker wel! Wat is jouw antwoord? Ik zou willen zeggen: als je de kerststal opruimt, laat de wijzen dan nog even staan als herinnering aan hun – en daarmee onze – zoektocht naar God. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 7e zondag na Pasen. Hand. 1, 12-14. Hoop doet leven.
24 mei 2020
Preek Hemelvaart 2020
21 mei 2020
Preek 6e zondag na Pasen. Joh. 14, 15-21. Hebt elkaar lief.
17 mei 2020
Preek 5e zondag na Pasen. Hand. 6, 1-7. Intermediair tussen God en mens.
10 mei 2020
Preek 4e zondag na Pasen. 1 Petr. 2, 20-25. "Hij schold niet terug"
2 mei 2020
Preek 3e zondag na Pasen. Luc. 24, 13-35. De Emmaüs-gangers.
26 april 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen