MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Pasen 2022. Joh. 20, 1-9. Verrijzenis is het kloppend hart van ons geloof.

17 april 2022

Zalig Pasen. U bent hier gekomen, en, wellicht zonder dat u het weet, heeft u hiermee een ‘risico’ genomen! Wij vieren namelijk de verrijzenis. Alles wat wij als christenen geloven draait om de verrijzenis. Als we de verrijzenis uit ons geloof halen, dan houden we een zielige vertoning over. Dan kijkt u hier naar een toneelstuk en houd ik u voor de gek en verknoei ik uw tijd. Dus als de verrijzenis niet het kloppend hart van uw geloof is, dan bent u hier voor niets naar toe gekomen. Dat is het 'risico' dat u neemt.

Geloven in de verrijzenis heeft verregaande consequenties. Als eerste betekent het dat deze wereld, die wij kunnen zien en voelen, die wij langs wetenschappelijke weg kunnen onderzoeken en analyseren, niet de finale wereld is. Als dit wel zo is, dan is de dood een diepe belediging van deze wereld. De dood maakt aan alles wat er is vroeg of laat een einde. Dood betekent dat alles wat er is, er eens niet meer zal zijn. Sommige zaken verdwijnen heel snel, andere doen er miljoenen jaren over, maar uiteindelijk stopt het een keer. Maar wat als de dood niet het laatste woord heeft? Wat als de dood niet een eind maakt aan het leven? De verrijzenis toont ons dat God iets voor ons in petto heeft dat veel grootser is dan wij voor mogelijk kunnen houden. Leven in geloof aan de verrijzenis bevrijdt je van de angst voor de dood, van de vrees dat het allemaal voor niets is geweest, van het idee dat alles zonder zin en betekenis is.

Geloven in de verrijzenis heeft ook als consequentie dat geen enkele tiran of terrorist het leven naar zijn of haar hand kan zetten. Het kruis, het instrument van terreur waarmee de Romeinen hun macht trachtten te vestigen en te behouden, heeft zijn kracht verloren. Poetin kan aanvallen met legers en tanks, Kim Jung Un kan schieten met raketten, maar zij kunnen nooit de uiteindelijke zege halen. Het instrument dat zij gebruiken, de dood, is krachteloos in het geloof aan de verrijzenis. Naar aardse maatstaven kun je iemands leven nemen, maar naar hemelse maatstaven niet. Dit aspect van het geloof in de verrijzenis is uitdagend. We zien immers dagelijks dood en verderf in de journaals en op de nieuwssites. Houdt het dan nooit op? Hier sluit ik aan op mijn vorige punt, namelijk dat deze wereld niet de enige is, deze wereld is niet de laatste. Ons vaderland, om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen, is in de hemel, is geborgen bij God. Het hemelse leven, het leven met en bij God, kan je door niets of niemand afgenomen worden.

Geloven in de verrijzenis heeft nog een derde consequentie, en dat is een hele mooie. De weg naar verlossing staat voor ieder mens open, niemand uitgezonderd. God de Vader stuurt zijn Zoon – God spreekt zijn Woord – zo ver als het kan van Hem vandaan. Op het kruis is Christus de weg gegaan die zo ver als mogelijk wegvoert van de hemelse Vader. Hij is nedergedaald ter helle, zeggen we in de geloofsbelijdenis. Hij is tot het uiterste van goddeloosheid gegaan. Zo wil God de hand reiken aan zelfs de verst van God afgedreven mens. Hoe ver je ook afdwaalt van God de Vader, tot diep in de dood, je komt er de levende en verrezen Zoon tegen! Hoe ver je ook van God verwijderd bent, de Zoon staat naast je, wachtend op het moment dat je Hem de hand reikt. Er is dus altijd hoop! Geloven in de verrijzenis houdt alle hoop levend, hoe uitzichtloos je situatie ook is.

Ik nodig u uit deze Paastijd te reflecteren op het revolutionaire karakter van de verrijzenis. Verrijzenis is niet een voorzetting van het leven hier, maar de geborgenheid in het leven van de eeuwige en onvergankelijke God. Verrijzenis is geen symbooltaal, geen metafoor, maar het is werkelijkheid. Het is de hoop geweest voor vele generaties voor ons en het is de hoop voor vele generaties nu en in de toekomst. Het is de hoop voor Oekraïne en voor alle mensen die leven in armoede, oorlog, geweld en onderdrukking. Hoezeer onderdrukkers ook hun best doen, hun wapens zijn krachteloos in het geloof aan de verrijzenis. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Je bent een door God geliefd kind, wie of wat je ook bent. Door Christus, onze verrezen Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek Sacramentsdag 2022. Luc. 9, 11-17. De goddelijke gulheid.
16 juni 2022
Preek Hoogfeest van Pinksteren 2022
4 juni 2022
Preek 7e zondag na Pasen. Openb. 22, 12-20. Kom, Heer Jezus!
29 mei 2022
Preek 6e zondag na Pasen. Openb. 21, 10-23. Het nieuwe Jeruzalem.
21 mei 2022
Preek 5e zondag na Pasen. Heilige Titus Brandsma
6 mei 2022
Preek 4e zondag na Pasen. Openb. 7, 9-17. Legers van martelaren.
2 mei 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen