MENU
< TERUG

ACTUEEL

Video-gesprek met Arno Aardoom over zijn roeping tot priester

7 november 2023

Op zaterdag 18 november zal bisschop Van den Hende onze parochiaan Arno Aardoom (45) tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. In deze video vertelt Arno Aardoom over zijn leven, zijn thuisparochie in Dordrecht, het groeien van zijn roeping en de steun die Vronesteyn daarbij heeft geboden. Arno Aardoom was eerder werkzaam als leidinggevende bij de Sociale Verzekeringsbank. Tegelijkertijd was hij zeer op onze parochie betrokken. Hier kwam zijn roeping tot het priesterschap, die hij ook al eerder op jongere leeftijd had ervaren, terug. Hij zegt hierover: “God vroeg toch iets meer, iets anders.”

Het eerste deel van de video is opgenomen in de Verrezen Christus-kerk te Dordrecht. Arno vertelt hoe hij vanuit die plek op weg ging naar Vronesteyn in Voorburg voor de priesteropleiding. In het tweede deel van de video vertelt Arno vanuit Vronesteyn over de opleiding en de vier pijlers: persoonsvorming, intellectuele vorming, spirituele vorming en pastorale vorming. “Tijdens de opleiding komen ook kritische dingen aan de orde, zoals misbruik in de Kerk, een heel pijnlijk vraagstuk”, vertelt hij. “En ook: Hoe ga je om met krimp en teruggang in kerkbezoek? Hoe kun je ontdekken dat God wel degelijk de regie heeft en aan het werk is in parochies, en dat er veel kansen zijn om te werken aan kerkopbouw?”

Hij geeft aan dat de priesteropleiding zes jaar duurt en dat het goed is die tijd te nemen. “Is het priesterschap en is ook het celibaat iets dat echt voor jou is weggelegd en de weg die God met jou voor ogen heeft? Daar mag je best tijd en ruimte voor nemen.” Ook het 'Kom en zie'-jaar komt ter sprake, waar mannen (18-45 jaar) een jaar lang op weg gaan om hun roeping te onderzoeken. Dit jaar van onderscheiding wordt begeleid via Vronesteyn en wordt nu voor de tweede keer gehouden.

Bekijk de video hieronder:

Steun Vronesteyn

Vronesteyn te Voorburg is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. Op Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (de persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Dit alles met het oog op hun dienstwerk als priester en diaken in de parochies van het bisdom.

Uw gift is zeer welkom op rekeningnummer:

NL29 INGB 0000 3656 73

ten name van Centrum Vronesteyn.

Veel dank voor uw bijdrage!

Kom en Zie: Jaar van onderscheiding
20 september 2023
Priester of diaken worden? Het begint met roeping.
20 februari 2023
Laten we het aantal seminaristen verdubbelen!
11 november 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen