MENU

De locatieraden zijn lokale beheerscommissies, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. De locatieraden leggen verantwoording af aan het bestuur van de parochie.

Via de onderstaande e-mailadressen zijn de locatieraden te bereiken:

Locatieraad Heilige Antonius van Padua te Dordrecht-Centrum

✉ lr.antonius@katholiekdrechtsteden.nl

Locatieraad De Verrezen Christus te Dordrecht-Crabbehof

✉ lr.verrezenchristus@katholiekdrechtsteden.nl

Locatieraad Heilig Hart van Jezus te Zwijndrecht

✉ lr.hhart@katholiekdrechtsteden.nl

Locatieraad Heilige Nicolaas te Hendrik-Ido-Ambacht

✉ lr.nicolaas@katholiekdrechtsteden.nl

Locatieraad De Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Papendrecht

✉ lr.olvonbevlektontvangen@katholiekdrechtsteden.nl

Locatieraad Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Sliedrecht

✉ lr.olvaltijddurendebijstand@katholiekdrechtsteden.nl