MENU

Ziekenhuis

De Interkerkelijke Regeling Christelijke Erediensten Albert Schweitzer Ziekenhuizen (IRCAS) verzorgt elke zondag om 10:00 uur een viering in Dordwijk. IRCAS is een samenwerkingsverband tussen de PKN en de RK Kerk. De ene week is er een woord- en communieviering vanuit de katholieke traditie (soms een eucharistieviering), de andere week een viering vanuit de protestantse traditie. 

Verpleeg- en verzorgingshuizen

De Sterrenlanden, Dordrecht

Iedere zondag is er een rooms-katholieke viering (eucharistie of woord- en communie) om 11:00 uur in de kapel van R.K. Verpleeghuis De Sterrenlanden. 

Dubbelmonde, Dordrecht

In het Protestant Christelijk Verzorgingshuis Dubbelmonde zijn momenteel geen rooms-katholieke vieringen gepland. Gekeken wordt of er maandelijks een gebedsviering kan worden georganiseerd.

De Merwelanden, Dordrecht

In het rooms-katholieke Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden worden wekelijks katholieke vieringen gehouden.

  • Zaterdags om 10:00 uur woord- en communieviering in de kapel
  • Dinsdags om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kapel

De Alblashof, Alblasserdam

Momenteel staan hier geen vieringen gepland