MENU

Voor de Eucharistievieringen in de parochie kunt u het vieringenoverzicht raadplegen.

De Eerste Heilige Communie

We zijn gestart met de voorbereiding, u kunt geen kinderen meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2020.

De voorbereiding

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg

van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar.

Om ouders daarbij te ondersteunen en de kinderen daar goed op voor te bereiden volgen we samen het hele kerkelijk jaar, met alle belangrijke liturgische momenten.

Verdiepingsavonden voor de ouders, meedoen met parochie brede activiteiten als Sint Maarten, en de gezinsdag in het voorjaar, het bijwonen van (gezins-)vieringen en het volgen van wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen vanuit een project, maken daar deel van uit.

Thuis, samen met uw kind, werken aan opdrachtjes uit het project, en deelname aan de daaruit voortvloeiende activiteiten zoals een speurtocht door de kerk en het maken van een palmpaasstok, horen er bij.

Zo groeien ze gedurende het jaar samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Het gehele traject is gestart in september en sluiten we af met een viering in juni.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij een bijdrage van € 25,- per kind. (Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op). Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname. Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Vieringen in 2020

  • In De Verrezen Christuskerk te Dordrecht op zondag 19 april om 11:30 u.
    Voorbereiding op woensdagmiddag van 16:00-17:45 u.
  • In de O.L.V. van Altijddurende Bijstand op zondag 19 april om 09:30 u.
    Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00-17:30 u.
  • In de H. Antoniuskerk te Dordrecht op zondag 26 april om 09:30 u.
    Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00-17:45 u.

Dopen

Als uw kind wel gedoopt is, maar niet in deze parochie, vragen wij een kopie van de doopakte uit de kerk vanwaar uw kind is gedoopt. U kunt dit afgeven bij de eerste kinderbijeenkomst.

Als uw kind nog niet gedoopt is, geeft u dat ook aan op het aanmeldingsformulier en kunt u zich hiervoor opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).


Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter niet meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2020.

Vanaf april/mei zal er weer gelegenheid zijn tot aanmelding voor de Eerste Communie in 2021.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij een lid van de pastoraatgroep:

Pastoraatgroep leden

mevr. Leny Hamers
☏ 078 - 618 80 34
✉ leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

mevr. Els Verberkmoes
☏ 078 - 615 04 17
✉ ehc.alblasserwaard@katholiekdrechtsteden.nl