MENU

De Eerste Heilige Communie in 2025

We kijken al weer naar schooljaar 2024-2025, waarin we opnieuw vanaf oktober kinderen en hun ouders, op weg naar de Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2025, mogen begeleiden.

Let wel: De voorbereiding is bestemd voor kinderen die in september 2024 in groep 4 t/m

groep 7 van de basisschool zitten. De kinderen uit groep 3 zijn echt te jong en de kinderen die dan in groep 8 zitten, kunnen aangemeld worden voor het Vormsel (via de website) waarbij zij ook voorbereid worden op de eerste communie.

De eerste stap

Bij de Doop, het eerste sacrament dat uw kind heeft ontvangen, wordt het opgenomen in de katholieke geloofsgemeenschap wereldwijd. Doorgaans is uw kind als baby of klein kind gedoopt. U heeft daarmee aangegeven, de Christelijke waarden en normen belangrijk te vinden voor uw kind en Zijn zegen over dit nieuwe leven gevraagd.

De volgende stap 

voor de kinderen is ‘De Eerste Heilige Communie doen’. Door uw kind op te geven voor de voorbereiding op de eerste communie, laat u zien dat u een bewuste keuze maakt voor een godsdienstige opvoeding en dat u uw kind na de doop verder wil laten groeien in het christelijk geloof. De ‘Kerk’ wil hierbij helpen maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij u als ouder, zélf.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat eucharistie is.

De Eerste Heilige Communie is een sacrament dat je mag ontvangen.

Uw kind gaat straks voor het eerst te communie of, anders gezegd, neemt voor het eerst deel aan het sacrament van de Eucharistie. We geloven dat Jezus in de Eucharistieviering aanwezig komt in brood en wijn, zoals tijdens het laatste Avondmaal, toen Hij de woorden sprak: “Dit is mijn Lichaam en dit is mijn Bloed”. De kinderen mogen voor het eerst dit Brood ontvangen, Jezus zelf. Hij wil ons persoonlijk ontmoeten, deel worden van onszelf.

Maar Jezus sprak ook:

"Blijf dit doen om Mij te gedenken"

Dat gedenken doen wij dan ook tijdens de Eucharistieviering. Maar deze woorden houden ook een opdracht in: doe in je leven zoals Jezus heeft gedaan. Het is een sacrament dat je telkens weer mag ontvangen, tot kracht om Zijn weg te gaan.

Wat betekent dat voor u en voor uw kind als het zijn eerste communie doet?

Op weg

De Kerk, of de geloofsgemeenschap, bestaat uit mensen die willen geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus, en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren en door willen geven aan de kinderen.

In de kerk leren de kinderen tijdens de (gezins-)vieringen stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en te zoeken naar wat ze voor ons betekenen. Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

De voorbereiding

Vanaf het begin van het schooljaar, na de eerste ouderbijeenkomst, gaan we met de kinderen en de ouders op weg in gezinsvieringen, catechese, Sint Maarten, een ouderavond en de voorbereiding op Kerstmis. Zo volgen we het jaar met zijn belangrijke feesten en tijden.

In januari gaan we verder met catechese-bijeenkomsten voor de kinderen en de voorbereiding op het Paasfeest. Daarnaast zijn er nog enkele andere (parochie-brede) activiteiten voor ouders en kinderen samen.

Ieder heeft bij de voorbereiding een eigen taak te vervullen. Houd u er daarom rekening mee dat deelname aan alle activiteiten gedurende het hele jaar noodzakelijk is.

Het gehele traject sluiten we af met een slotviering in juni.

Eerste ouderbijeenkomst

De eerste ouderbijeenkomst, een informatie-avond, is op dinsdag 1 oktober 2024 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel van De Verrezen Christuskerk, ingang aan de Nolensweg in Dordrecht.

Deze avond is (verplicht) bestemd voor alle ouders/verzorgers uit de gehele parochie die hun kind(eren) hebben aangemeld voor de eerste communie of op deze avond nog aan willen melden.

De locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen, volgen in de loop der tijd.

Aanmelden

U kunt uw kind(eren) vanaf nu aanmelden met het formulier hieronder t/m dinsdag 1 oktober 2024 op de ouderavond zelf.

In verband met de organisatie en start van de voorbereiding is aanmelden na 1 oktober niet meer mogelijk.

Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunt u aanmelden bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. een bijdrage van € 25,- per kind. (Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op). Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname. Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Open hier het online aanmeldformulier

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Mevr. Leny Hamers  

☏ 06-36312406

leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

Johnny Tran (pastoraal werker)

johnny.tran@katholiekdrechtsteden.nl