MENU

Ziekenzalving

In noodgevallen kunt u voor een ziekenzalving contact opnemen met de noodtelefoon (zie contact).

U krijgt iemand van de parochie aan de telefoon die u verder kan helpen. Mocht u op dit nummer de voicemail krijgen, spreek dan rustig uw naam en het telefoonnummer in waarop u bereikbaar bent. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Wacht niet te lang met het vragen om de ziekenzalving. Vaak lukt het ons niet om op het allerlaatste moment te komen. We willen teleurstelling voorkomen! Wees dus op tijd. 

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat de ziekenzalving is.