MENU

Ziekenzalving

In noodgevallen kunt u voor een ziekenzalving contact opnemen met de noodtelefoon (zie contact).

U krijgt iemand van de parochie aan de telefoon die u verder kan helpen. Mocht u op dit nummer de voicemail krijgen spreekt u dan rustig uw naam en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent in. U wordt z.s.m. terug gebeld.

Ook voor contact met het pastoraal team kijk u bij contact.