MENU

De Eerste Heilige Communie in 2024

We kijken al weer vooruit naar het nieuwe seizoen, schooljaar 2023-2024, waarin we opnieuw vanaf september kinderen en hun ouders, op weg naar de Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2024, begeleiden.

Let wel: De voorbereiding is bestemd voor kinderen die in september 2023 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten. De kinderen uit groep 3 zijn echt te jong en de kinderen die dan in groep 8 zitten, kunnen aangemeld worden voor het Vormsel (via de website) waarbij zij ook voorbereid worden op de eerste communie.

De Eerste Communie is een sacrament dat je mag ontvangen.

Het heeft te maken met de Kerk en de Eucharistie.

De ‘Eerste Communie doen’ wil zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de Eucharistie, de maaltijd met Jezus.

We geloven dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en ons persoonlijk wil ontmoeten, deel van ons wordt.

Wat betekent dat voor u en voor uw kind als het zijn eerste communie doet?

In iedere eucharistieviering kunnen we opnieuw de communie (Jezus) ontvangen.

Door uw kind op te geven voor de voorbereiding op de eerste communie, laat u zien dat u een bewuste keuze hebt gemaakt voor een godsdienstige opvoeding en dat u uw kind na de doop verder wil laten groeien in het christelijk geloof.

De ‘Kerk’ wil hierbij helpen maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de ouders zélf.

De Kerk, of de geloofsgemeenschap, bestaat uit mensen die willen geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus, en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren en door willen geven aan de kinderen.

In de kerk leren de kinderen tijdens de (gezins-)vieringen stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en te zoeken naar wat ze voor ons betekenen. Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat eucharistie is.

De voorbereiding

Vanaf het begin van het schooljaar, na de ouderbijeenkomst, gaan we met de kinderen en de ouders op weg in gezinsvieringen, catechese, Sint Maarten, een ouderavond en de voorbereiding op Kerstmis. Zo volgen we het jaar met zijn belangrijke feesten en tijden.

In januari gaan we verder met catechese-bijeenkomsten voor de kinderen en de voorbereiding op het Paasfeest. Daarnaast zijn er nog enkele andere (parochiebrede) activiteiten voor ouders en kinderen samen.

Ieder heeft bij de voorbereiding een eigen taak te vervullen. Houd u er daarom rekening mee dat deelname aan alle activiteiten gedurende het hele jaar noodzakelijk is.

Het gehele traject sluiten we af met een slotviering in juni.

Eerste ouderbijeenkomst

De eerste ouderbijeenkomst is op dinsdag 26 september 2023 om 20:00 uur in de parochiezaal van De Verrezen Christuskerk, ingang Slotemaker de Bruïnestraat 1 (achterkant kerk) in Dordrecht en (verplicht) bestemd voor alle ouders/verzorgers uit de gehele parochie die hun kind(eren) hebben aangemeld voor de eerste communie of nog aan willen melden op deze avond.

De locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen, volgen in de loop der tijd.

Aanmelden

U kunt uw kind(eren) vanaf nu aanmelden t/m 26 september 2023.

In verband met de organisatie en start van de voorbereiding is aanmelden na 26 september niet meer mogelijk.

Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunt u aanmelden bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. een bijdrage van € 25,- per kind.

(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).

Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.

Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.


Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Mevr. Leny Hamers  

☏ 06-36312406

leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

Johnny Tran (pastoraal werker)

johnny.tran@katholiekdrechtsteden.nl

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2024.