MENU

De Eerste Heilige Communie in 2023

De voorbereiding op de Eerste Communie in 2023 is bestemd voor kinderen die in september 2022 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten.

De Eerste Communie heeft te maken met de Kerk en de Eucharistie.

De ‘Eerste Communie doen’ wil zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de Eucharistie, de maaltijd met Jezus. We geloven dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en ons persoonlijk wil ontmoeten. In iedere eucharistieviering kunnen we opnieuw de communie (Jezus) ontvangen.

De voorbereiding op de Eerste Communie maakt deel uit van de godsdienstige opvoeding waarvoor de ouders een bewuste keuze hebben gemaakt. Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze hun kind na de doop verder willen laten groeien in het christelijk geloof.

De Kerk wil hierbij helpen maar de ouders zélf hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

De Kerk, of de geloofsgemeenschap, bestaat uit mensen die willen geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus, en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren en door

willen geven aan de kinderen.

In de kerk leren de kinderen tijdens de (gezins)vieringen stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en te zoeken naar wat ze voor ons betekenen. Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat eucharistie is.

De voorbereiding

Vanaf het begin van het schooljaar, na de informatieavond, nemen we de kinderen en de ouders al mee in het volgen van het liturgisch jaar met de (gezins)vieringen, een gezinsdag en de voorbereiding op het Kerstfeest. Dan gaat in januari het project voor de kinderen van start met ongeveer 10 wekelijkse bijeenkomsten. Daarnaast zijn er nog enkele andere (parochiebrede) activiteiten.

Ieder heeft bij de voorbereiding een eigen taak te vervullen. Houd u er daarom rekening mee dat deelname aan alle activiteiten gedurende het hele jaar noodzakelijk is.

Het gehele traject sluiten we af met een slotviering in juni.

Informatieavond

De informatieavond is op dinsdag 20 september 2022 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel van De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8 in Dordrecht en (verplicht) bestemd voor de ouders/verzorgers van alle communicanten uit de gehele parochie die hun kind(eren) hebben aangemeld of nog aan willen melden op deze avond.

De locaties van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen, volgen in de loop der tijd.

Aanmelden

U kunt uw kind(eren) vanaf nu aanmelden t/m 20 september 2022.

Vanaf 21 september is aanmelden voor volgend jaar niet meer mogelijk.

Kinderen die in september in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, kunt u aanmelden voor het Vormsel, waarbij ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie.

Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunt u aanmelden bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).

Open hier het aanmeldformulier voor de Eerste Heilige Communie

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. eenbijdrage van € 25,- per kind. (Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op.)

Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname. Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Mevr. Leny Hamers (pastoraatgroep) 

☏ 06-36312406

✉ leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

Johnny Tran (pastoraal werker)

✉ johnny.tran@katholiekdrechtsteden.nl