MENU

De Eerste Heilige Communie in 2022

U kunt géén kinderen meer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2022. We zijn gestart met de voorbereiding.

Hoewel de kinderen uit de groep van 2021 nog volop met hun voorbereiding bezig zijn en uitkijken naar het grote feest over een paar weken, doen de nieuwe communicanten voor 2022 al mee met de gezinsvieringen, het Sint Maartensfeest en Kerstavond.

We volgen tijdens de voorbereiding heel het liturgisch jaar in een samengaan tussen ouders, kinderen en parochie. Het is immers een proces van stap voor stap groeien in de geloofsgemeenschap en al doende leren ‘je geloof in Jezus te vieren’.

Met mensen die willen geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus, en die dat geloof samen met anderen willen beleven, door samen te komen om te bidden en het geloof door te geven aan kinderen.

De Kerk wil hierbij helpen maar de ouders zélf hebben de uiteindelijk verantwoordelijkheid.

De Eerste Communie heeft te maken met de Kerk en de Eucharistie.

De ‘Eerste Communie doen’ wil zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de Eucharistie, de maaltijd met Jezus. We geloven dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en ons persoonlijk wil ontmoeten. In iedere eucharistieviering kunnen we opnieuw de communie (Jezus) ontvangen.

In de kerk leren de kinderen tijdens de (gezins)vieringen stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en te zoeken naar wat ze voor ons betekenen. Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat eucharistie is.

De voorbereiding

Daarnaast gaat in januari het project voor de kinderen van start met ongeveer 10 wekelijkse bijeenkomsten.

Ieder heeft bij de voorbereiding een eigen taak te vervullen: Houd u er daarom rekening mee dat deelname aan alle activiteiten gedurende het gehele jaar noodzakelijk is. Het gehele traject sluiten we af met een slotviering in juni.

Informatieavond

De informatieavond is op dinsdag 18 januari 2022 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel van De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8 in Dordrecht en (verplicht) bestemd voor de ouders/verzorgers van alle communicanten uit de gehele parochie die hun kind(eren) aan het begin van het schooljaar hebben aangemeld.

De locatie van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen, volgen in de loop der tijd.

Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunt u aanmelden bij de werkgroep doopvoorbereiding (via de website onder ‘sacramenten’).

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. een bijdrage van € 25,- per kind.

(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).

Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname. Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

Mevr. Leny Hamers (pastoraatgroep) 

☏ 06-36312406

✉ leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

Johnny Tran (pastoraal werker)

✉ johnny.tran@katholiekdrechtsteden.nl