MENU

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in 2021 is bestemd voor kinderen die in september 2020 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten.

De Eerste Heilige Communie

De ‘Eerste Communie doen’ wil zeggen: voor de eerste keer Jezus ontvangen onder de gedaante van het Brood van de Eucharistie. Je gaat voor de eerste keer ter communie. We geloven dat Jezus aanwezig komt in de eucharistie en ons persoonlijk wil ontmoeten. In iedere eucharistie kunnen we de communie, het lichaam van Christus, ontvangen.

De voorbereiding op de Eerste Communie is deel van de godsdienstige opvoeding waarvoor de ouders een bewuste keuze gemaakt hebben. De Kerk wil hierbij helpen maar de ouders zélf hebben de uiteindelijk verantwoordelijkheid.

De Kerk, of de geloofsgemeenschap, bestaat uit mensen die willen geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus, en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren, door samen te komen om te bidden en het geloof door te geven aan kinderen.

In de kerk leren de kinderen tijdens de (gezins)vieringen stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en te zoeken naar wat ze voor ons betekenen. Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda uit wat eucharistie is.

De voorbereiding

In onze parochie begint de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie al in september met de informatieavond. We volgen het liturgisch jaar in een samengaan tussen ouders, kinderen en parochie. Zo groei je stap voor stap in de geloofsgemeenschap en al doende leren je je geloof in Jezus te vieren. De eerste maanden richten we ons vooral op verdieping voor de ouders, met een gezinsdag en met gezinsvieringen. Daarnaast gaat in januari het project voor de kinderen van start met ongeveer 10 wekelijkse bijeenkomsten.

Ieder heeft bij de voorbereiding een eigen taak te vervullen. Houdt u er daarom rekening mee dat deelname aan alle activiteiten gedurende het gehele jaar noodzakelijk is.

Als de maatregelen i.v.m. het coronavirus daar gelegenheid toe geven, beginnen we in september met de informatieavond. Het gehele traject sluiten we af met een slotviering in juni.

Informatieavond

De informatieavond is (onder voorbehoud) op dinsdag 22 september 2020 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel van De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 te Dordrecht. De avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van alle communicanten uit de gehele parochie die hun kind al aangemeld hebben of denken op te geven maar nog geen besluit genomen hebben. 

Aan het eind van deze avond kunt u uw kind(eren) nog opgeven voor de voorbereiding. U dient aanwezig te zijn op de informatieavond om aan het eerste-communietraject te kunnen deelnemen. Gelieve deze avond geen kinderen mee te brengen. Hierna volgen zowel ouders als kinderen het hele traject.

De locatie van voorbereiding, data van vieringen en alle data van bijeenkomsten en activiteiten door het jaar heen zijn zo mogelijk eind oktober bekend.

Aanmelden

De voorbereiding op de Eerste Communie in 2021 is bestemd voor kinderen die in september 2020 in groep 4 t/m groep 7 van de basisschool zitten. Graag zien wij, in het belang van de organisatie van het gehele traject, de aanmelding van uw kind(eren) vóór 1 september tegemoet, doch uiterlijk op de informatieavond van 22 september.

Kinderen die in september in groep 8 zitten en hun Eerste Heilige Communie nog willen doen, kunt u aanmelden voor het Vormsel, waarbij ze ook voorbereid worden op de Eerste Heilige Communie.

Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunt u aanmelden bij de werkgroep doopvoorbereiding.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij t.z.t. een bijdrage van € 25,- per kind. Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op.

Houdt u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname. Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2021.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij:

mevr. Leny Hamers (pastoraatgroep) 

☏ 06-36312406

✉ leny.hamers@katholiekdrechtsteden.nl

Johnny Tran (pastoraal werker) johnny.tran@katholiekdrechtsteden.nl