MENU

Het Huwelijk

Een huwelijk is een ja-woord voor heel je leven.

Als Jezus door de Farizeeën over het huwelijk wordt bevraagd (Mt. 19, 1-6) en zegt "Hebt ge dan niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw heeft gemaakt?", ontleent Hij die woorden aan het boek Genesis (Gen. 1, 27 en 2, 24). Jezus gaat terug naar de kern: Waar is het God om te doen? Wat staat Hem voor ogen?

Man en vrouw zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en die worden één vlees, dat wil zeggen: een band van eenheid die onontbindbaar is. Gehuwden trekken samen op als man en vrouw voor altijd. Het huwelijk is geworteld in de scheppingsorde. Het hoort bij het huwelijk dat man en vrouw zich aan elkaar binden.

Het huwelijk tussen man en vrouw is een verbond. Een sacramenteel huwelijk is geen contract, het is een ja-woord dat je mag verdiepen in wederkerigheid met de lange adem die daarvoor nodig is. God heeft zijn ja-woord aan ons gegeven, om met ons verbonden te zijn en het nooit meer terug te nemen. Het verbond is Gods trouw aan ons door dik en dun. Het sacramentele huwelijk, het verbond tussen man en vrouw, mag daar een beeld van zijn.

Wat betekent dit concreet?

De bruidsparen die zich aanmelden, hebben eerst een gesprek met een pastor. Dit gesprek dient ter kennismaking en als eerste oriëntatie op een kerkelijk huwelijk. Daarna wordt het bruidspaar uitgenodigd om zich aan te melden voor de Marriage Course van het bisdom Rotterdam. 

De Marriage Course zijn voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursusavonden ga je, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën in gesprek over wat echt belangrijk is voor je relatie en je verwachtingen voor de toekomst. De cursussen zijn herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.

Meer informatie over de Marriage Course vind je hier.