MENU

Christelijke meditatie


Onder leiding van Jan-Willem Vulto is er elke vrijdagavond om 19.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel aan de Nolensweg 10 te Dordrecht een meditatie-avond.

Deze meditatie is gebaseerd op christelijke principes. Jezus zegt in het Matteüs-evangelie: “Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” (Mat. 6, 6). Door middel van meditatie-technieken trachten wij deze geestelijke binnenkamer en dit verborgene binnen te gaan om in stil gebed bij de Vader te zijn.

Jan-Willem Vulto zegt over de meditatie: "Christelijke meditatie betekent voor mij het ervaren van momenten waarin ik stilval in een geborgenheid, een verbondenheid met God. Dit ervaar ik in een sfeer waarin warmte, stilte en vrede heerst. Het zijn die momenten waarvoor ik mediteer."

De christelijke meditatie gaat te werk volgens de principes van de WCCM (World Community for Christian Meditation). Grondlegger van de WCCM is de Engelse benedictijner monnik John Douglas Main (1926-1982). Volgens Main "heeft de meditatie tot doel de beweeglijke en verstrooide geest tot rust, stilte en concentratie te brengen, dat is: tot zijn natuurlijke staat terug te brengen". 

De deelnemer kan op een stoel of een meditatiekussen of meditatiebankje zitten. Stoelen zijn aanwezig, maar een meditatiekussen of meditatiebankje moet u zelf meenemen. Na afloop van de meditatie wordt er koffie en thee geschonken.

Vragen en aanmelden

Voor informatie en aanmelding, neem dan contact op met Jan-Willem Vulto via de mail: janwillem.vulto@katholiekdrechtsteden.nl of per telefoon: 06-53 76 56 26.