MENU

Karmelkring Elia Dordrecht

Karmelkring Elia Dordrecht is een organisatie van en voor leken die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van de Karmel. Sinds mei 2013 heeft de organisatie de juridische vorm van een stichting. Karmelkring Elia heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die geëigend zijn voor de Karmel.

Zij wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken. De Karmelkring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en wil zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste.

Elk jaar brengt Karmelkring Elia een programma uit met een aanbod van activiteiten op het gebied van BEZINNING, VORMING en VIEREN. Met dit gevarieerd programma wil zij bijdragen aan het verspreiden van de spiritualiteit van de Karmel en daarmee een houvast bieden bij de zingeving in het dagelijks leven.

Bestuur:

  • Aad van Vliet, voorzitter
  • Berry van Son, secretaris
  • Peter Bokelaar, penningmeester
  • Wilhelmien Lemmens, algemeen lid
  • Gitta van der Ham, algemeen lid

Kringbrief nummer 155, juli 2024

Download hier de laatste kringbrief van Karmelkring Elia Dordrecht.

DOWNLOAD

De jaarlijkse meditatieve busreis op 25 augustus

Karmelkring Elia is een organisatie van en voor leken die geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed van de Karmel.