MENU

De H. Theresia van Àvila penning

Sinds 2015 wordt deze penning in onze parochie uitgereikt. Het doel is om parochianen, die uitblinken als vrijwilliger, in het zonnetje te zetten. De uitreiking vindt meestal plaats op de zondagsviering rondom de feestdag van onze patroonheilige (15 oktober). Om het parochiebestuur bij deze activiteit te ondersteunen, is er een commissie opgezet die de aanvragen voor de penningen beoordeelt. De commissie adviseert het bestuur hierover, maar het bestuur beslist uiteindelijk.

Criteria

De volgende criteria worden gehanteerd:

  • De vrijwilliger heeft zich op een bijzondere wijze onderscheiden voor de parochie. Relevante aspecten hierbij zijn:
    • De vrijwilliger heeft langdurig vrijwilligerswerk voor de parochie verricht (meer dan 20 jaar, dit criterium is wel afhankelijk van de overige inspanningen).
    • De vrijwilliger heeft een belangrijke prestatie voor de parochie verricht (hoeft niet leidinggevend te zijn).
    • De vrijwilliger heeft werk verricht van een bijzondere intensiteit (qua belasting en tijdsbesteding per dag/week).
  • De vrijwilliger heeft geen eerdere (kerkelijke of niet-kerkelijke) onderscheidingen ontvangen, waarin de prestatie waarvoor hij/zij wordt voorgedragen reeds gehonoreerd is.

Aanvragen

De meeste aanvragen komen vanuit de locatieraden naar de commissie. Echter ook de pastoraatgroep of individuele parochianen kunnen een aanvraag doen. De aanvraag gaat middels een speciaal formulier, dat hieronder te downloaden is. Aanvragen moeten voor 1 juli binnen zijn bij de secretaris van het parochiebestuur.

Formulier voor de aanvraag van de Heilige Theresia van Ávila Penning

Download hier het formulier in Word-formaat.

DOWNLOAD

Commissie

De commissie bestaat uit Jarmila Kopecka, Sjef Koster en Jan-Willem Vulto. Wij voeren ons werk met veel plezier uit en roepen u dan ook op om een aanvraag in te sturen.

Regelement Commissie H. Theresia van Ávila Penning

Download hier het regelement van de commissie zoals vastgesteld op 29 maart 2022.

DOWNLOAD