MENU
< TERUG

ACTUEEL

Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!

24 juli 2020

We kunnen voorlopig niet op de vertrouwde wijze onze liturgie vieren zoals we gewend zijn. Covid-19 legt ons beperkende maatregelen op. Zo mogen we maar tot een maximum aantal personen in onze kerken aanwezig zijn, om de anderhalve meter afstand te kunnen respecteren. Deze maatregelen hebben hun negatief effect op de collecte-inkomsten. De collectes zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie.

Daarom doen wij een beroep op u 

Maak het collectegeld, dat u normaliter in de collecte-schaal deponeert, wekelijks over aan de parochie. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven. 

U kunt uw bijdrages voor de collecte overmaken op rekeningnummer: 

NL91 INGB 0315 3045 45 onder vermelding van 'Collecte'.

Bij voorbaat dank!

Parochiebestuur en pastoraal team

Geloofsverdieping 27 oktober met bisschop Jan Liesen (VOL)
19 oktober 2020
R.-K. Kerk: Mondkapjes en niet meer dan dertig gelovigen bij een viering
10 oktober 2020
Afscheid Tjeerd Visser uitgesteld
9 oktober 2020
Pastorale brief bisschop Van den Hende
4 oktober 2020
Extra collecte Parochiële Caritas Instelling
4 oktober 2020
Gemeenschappelijke ziekenzalving 2020
22 september 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen