MENU
< TERUG

ACTUEEL

Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!

20 maart 2020

Tot en met Tweede Pinksterdag vervallen alle weekend- en doordeweekse vieringen en de vieringen van het Paastriduüm. Dat zijn zeer veel vieringen die uitvallen! Dat zijn tevens vele vieringen waarin wij als parochie niet kunnen collecteren. 

De collecte-opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Nu er in zes kerklocaties gedurende tot en het Pinksteren geen vieringen zijn, betekent dit meer dan 50 gemiste collectes!! 

Daarom doen wij een beroep op u: 

Maak het collectegeld, dat u normaliter in de collecte-schaal deponeert, over aan de parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven. 

Extra collectes Vastenactie Malaika Kids

Naast de reguliere collectes missen wij ook de extra collectes voor de Vastenactie, waarbij wij het project steunen van Malaika Kids, waarbij parochiaan Aad van Vliet betrokken is. We hadden gehoopt hiervoor een record-bedrag op te halen! Ook voor deze extra collectes doen wij een beroep op uw vrijgevigheid. Maakt u uw bijdrage hiervoor over onder vermelding van 'Vastenactie'.

U kunt uw bijdrages voor de reguliere én extra collecte overmaken op rekeningnummer: NL91 INGB 0315 3045 45

Bij voorbaat dank!

Bestuur en pastoraal team

Speciale Urbi et Orbi van paus Franciscus
28 maart 2020
Luister naar het Ave Verum van Mozart o.l.v. Eric Koevoets
27 maart 2020
Update van de bisschoppen
27 maart 2020
Vastenactie en Malaika Kids
26 maart 2020
Aandacht voor de voedselmanden
26 maart 2020
Nieuwsbrief van het parochiebestuur (update)
24 maart 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen