MENU
< TERUG

ACTUEEL

Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!

25 mei 2020

In ieder geval tot en met Pinksteren vervallen alle weekend- en doordeweekse vieringen. Dat zijn vele vieringen! Dat zijn tevens vele collectes die wij als parochie moeten missen. 

De collecte-opbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Nu er in zes kerklocaties tot en het Pinksteren geen vieringen zijn, betekent dit sinds het begin van de corona-crisis meer dan 75 gemiste collectes! 

Daarom doen wij een beroep op u: 

Maak het collectegeld, dat u normaliter in de collecte-schaal deponeert, wekelijks over aan de parochie. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven. 

U kunt uw bijdrages voor de collecte overmaken op rekeningnummer: NL91 INGB 0315 3045 45 onder vermelding van 'Collecte'.

Collecte Hemelvaart en Pinksteren

U kunt uw bijdrage voor de collectes met Hemelvaart en Pinksteren ook overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0315304545 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila onder vermelding van:

  • Collecte (voor de parochie)
  • Roepingen (voor Centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn, met Hemelvaart)
  • Missie (voor de Nederlandse Missionarissen, met Pinksteren)


Bij voorbaat dank!

Parochiebestuur en pastoraal team

Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli
5 juli 2020
Aanmelden Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 2021
9 juni 2020
Pastoor Visser neemt periode van rust en reflectie
6 juni 2020
Bekijk de vieringen van Hemelvaart en Pinksteren
31 mei 2020
Nieuwsbrief parochiebestuur update 28 mei
29 mei 2020
Pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen
28 mei 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen