MENU
< TERUG

ACTUEEL

Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!

9 januari 2021

Kerk-zijn is in dit leven Christus handen en voeten geven. Als kerkgemeenschap staan wij niet buiten de samenleving, maar er midden in. Dat betekent in alle concreetheid dat wij ook rekeningen moeten betalen, net als iedere andere gemeenschap. Wij kunnen geen beroep doen op overheidssteun, maar zijn geheel van giften afhankelijk.

Daarom doen wij een beroep op u!

De beperkende maatregelen rond het corona-virus hebben een negatief effect op de collecte-inkomsten. De collectes zijn een belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom, maak alstublieft het collectegeld, dat u normaliter in de collecte-schaal deponeert, wekelijks over aan de parochie. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven. 

U kunt uw bijdrages voor de collecte overmaken op rekeningnummer: 

NL91 INGB 0315 3045 45 

onder vermelding van 'Collecte'.

Bij voorbaat dank!

Parochiebestuur en pastoraal team

Gebruik de QR-code met uw camera- of QR-app (het werkt niet met alle bank-apps) of deze betaallink om uw bijdrage over te maken.

Kijk hier terug naar de vieringen van en na Kerst
9 januari 2021
Livestreams van geplande vieringen
3 januari 2021
Nieuwjaarstoespraak 2021 vice-voorzitter Peter Rovers
3 januari 2021
Openstelling kerken voor gebed en kaarsjes
20 december 2020
Vier Kerstmis op vierkerstmis.nl
19 december 2020
Belangrijke informatie over de Kerstvieringen
16 december 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen