MENU
< TERUG

ACTUEEL

Verslag inzegening café De Lachende Monnik

Foto: voorstraatwest.nl

12 november 2022

Jongstleden zaterdag 5 november hebben pastor Sander Verschuur en diaken Franck Baggen café De Lachende Monnik ingezegend. Het café aan de Voorstraat 426 was tot de laatste stoel gevuld met gasten en parochianen (er moesten zelfs mensen buiten staan) die deze bijzondere gebeurtenis wilden meemaken. 

Eigenaar Vincent Bek heette iedereen welkom. Pastor Sander opende met gebed en gaf een korte uitleg over wat we nu eigenlijk doen wanneer we iets zegenen. Zegenen in Latijn is 'benedictio', wat 'goed-zeggen' betekent. Als we iets zegenen, dan zeggen we daarmee dat iets goed is. Het is een verwijzing naar het scheppingsverhaal, waarin God elke geschapen dag eindigde met de woorden 'en het was goed zo'. 

Diaken Franck las enkele verzen uit het Bijbelboek Prediker: "God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt. En Hij heeft de mensen geleerd om dat te begrijpen. Toch begrijpt een mens nooit helemaal wat God doet. Daarom zeg ik: Je kunt maar het beste vrolijk zijn en van het leven genieten. Als je lekker eet en drinkt en geniet van al je bezit, dan is dat een geschenk van God." (Pred. 3, 11-13; voor de gelegenheid genomen uit de 'Bijbel in gewone taal'). Vervolgens werd met wijwater de gevel aan de buitenzijde en het café aan de binnenzijde besprenkeld met wijwater, wat leidde tot een vrolijke hilariteit in het café. 

Vincent Bek dankte na afloop van de plechtigheid allen die hem geholpen hadden. Tevens introduceerde hij het bier Sint Sura, een blond bier vernoemd naar de enige heilige van Dordrecht. Van de opbrengst van dit bier zal een gedeelte geschonken worden aan een nader te bepalen goed doel. Zo wil hij met dit bier, dat naar een heilige is vernoemd, ook bijdragen aan de samenleving. We hopen dat dit bier snel zijn weg mag vinden naar andere horeca-gelegenheden in Dordrecht en daarbuiten. Het bier is vooralsnog alleen op tap verkrijgbaar.

Café De Lachende Monnik heeft maar liefst 17 bijzondere bieren op tap, waaronder een groot aantal klooster- en abdijbieren, 6 trappistenbieren én het Sint Sura-bier. Zoveel klooster- en abdijbier op tap kom je maar zelden tegen. De inrichting is duidelijk van rooms-katholieke snit: kruisen, beelden en vaandels roepen het 'rijke roomse leven' in herinnering. We hopen dat dit café mag bijdragen aan een ontspannen sfeer en goede onderlinge ontmoeting. 

Zie foto's hieronder voor een impressie van de inzegening.

Café De Lachende Monnik, Voorstraat 426 Dordrecht

www.delachendemonnik.nl

Foto links: eigenaar Vincent Bek heet alle aanwezigen welkom.

Foto rechts: pastor Sander opent de inzegen-plechtigheid met gebed.

Foto links: diaken Franck leest voor uit de Heilige Schrift.

Foto rechts: eerst wordt de buitenkant van het café gezegend.

Foto links: vervolgens wordt het café binnen gezegend, samen met alle aanwezigen.

Foto rechts: pastor Sander en diaken Franck banen zich een weg door het café.

Foto links: Vincent Bek spreekt zijn dankwoord uit en introduceert het Sint Sura-bier.

Foto rechts: viltje van het nieuwe Sint Sura-bier.

Foto's: Fedor Vogel.

14 december geloofsverdieping over Dag Hammarskjöld
6 december 2023
Vieringen met ziekenzalving in de Advent
5 december 2023
16 december verkoop kerststukjes en kerstartikelen
4 december 2023
17 december Kerst Sing-In Verrezen Christus-kerk!
30 november 2023
21 december concert Vrouwenkoor La Confiance
29 november 2023
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
17 november 2023
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen