MENU
< TERUG

ACTUEEL

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

12 mei 2020

Het parochiebestuur en het pastoraal team attenderen u op de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit in onze parochie, de heer Jeroen van Lawick (zie foto).

Het beleid in de parochie is erop gericht zoveel mogelijk preventief te handelen als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, of deze nu van seksuele aard is of niet. Wij willen de kans hierop zo klein als mogelijk houden. Er zijn situaties denkbaar waarbij u liever niet met iemand van het parochiebestuur of het pastoraal team spreekt, maar met een onafhankelijke parochiaan. Daartoe is de Vertrouwenspersoon aangesteld.

Als parochiebestuur en pastoraal team hechten wij er waarde aan dat er iemand is waarop u kunt terugvallen wanneer er zich in persoonlijke of pastorale situaties dergelijk ongewenst gedrag of handelingen voordoen of hebben voorgedaan. De Vertrouwenspersoon luistert naar uw vragen en problemen en kan meedenken in het zoeken naar oplossingen. Ook begeleidt hij eventuele verdere stappen richting het bisdom. De Vertrouwenspersoon werkt op basis van discretie en vertrouwen en is onafhankelijk. De Vertrouwenspersoon is géén hulpverlener.

De Vertrouwenspersoon is te bereiken via de e-mail op het adres: vertrouwenspersoon@katholiekdrechtsteden.nl

De parochie volgt het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk, zoals vermeld op de website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (klik hier). 

Voor vragen aan het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK kunt u terecht op de betreffende website (klik hier).

Kijk hier terug naar de viering van Hemelvaart
21 mei 2020
Enquête over uw betrokkenheid bij de parochie
20 mei 2020
Nieuwsbrief parochiebestuur update 15 mei
17 mei 2020
Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!
11 mei 2020
Pastoor Visser over de betekenis van 4 en 5 mei
6 mei 2020
Graag uw aandacht voor de voedselmanden
17 april 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen