MENU
< TERUG

ACTUEEL

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

22 juni 2024

Het parochiebestuur en het pastoraal team attenderen u op de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit in onze parochie.

Het beleid in de parochie is erop gericht zoveel mogelijk preventief te handelen als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, of deze nu van seksuele aard is of niet. Wij willen de kans hierop zo klein als mogelijk houden. Er zijn situaties denkbaar waarbij u liever niet met iemand van het parochiebestuur of het pastoraal team spreekt, maar met een onafhankelijke persoon. Daartoe is de Vertrouwenspersoon aangesteld.

Als parochiebestuur en pastoraal team hechten wij er waarde aan dat er iemand is waarop u kunt terugvallen wanneer er zich in persoonlijke of pastorale situaties dergelijk ongewenst gedrag of handelingen voordoen of hebben voorgedaan. De Vertrouwenspersoon luistert naar uw vragen en problemen en kan meedenken in het zoeken naar oplossingen. Ook begeleidt de Vertrouwenspersoon eventuele verdere stappen richting het bisdom. De Vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk op basis van discretie en vertrouwen en is géén hulpverlener.

De Vertrouwenspersoon is te bereiken via de e-mail op het adres: vertrouwenspersoon@katholiekdrechtsteden.nl

De parochie volgt het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk, zoals vermeld op de website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (klik hier). 

Voor vragen aan het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK kunt u terecht op de betreffende website (klik hier).

Zomerse filmavonden 2024
15 juli 2024
Zomer-lees-middagen 2024
14 juli 2024
Bijbelcursus over de Psalmen 2024-2025
12 juli 2024
Sabbatverlof p.w. Johnny Tran
5 juli 2024
Elke vrijdagavond christelijke meditatie
26 juni 2024
Gregoriaans zingen iets voor u en voor jou?
24 juni 2024
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen