MENU

ANBI - Belastingdienst

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en en andere katholieke instellingen.

Wie aan De H. Theresia van Avila parochie of haar PCI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De H. Theresia van Avila parochie en haar PCI zijn daardoor ook erkend als ANBI. Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Alle gegevens omtrent de ANBI status van de parochie zijn te vinden op de volgende pagina van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland