MENU

Caritas / Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die direct hulp nodig heeft? In de Drechtsteden kent onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) die u graag wil helpen met hulp: ondersteunende of direct materiële. De PCI is een instelling die zich vanuit christelijke overwegingen bezighoudt met zorg en aandacht schenken aan concrete noden en behoeften. We noemen dat naastenliefde.

Zoekt u hulp? Kijk dan op de PCI hulp-pagina.

Hoe kan ik het werk van de PCI ondersteunen?

Het caritaswerk vraagt steeds meer. Aandacht voor de problemen van mensen, maar ook geld, voedsel, etc. Wilt u het werk van de Parochiële Caritas Instelling steunen, dan kan dat door:

  • een extra bijdrage in de collectes voor de caritas twee keer per jaar;
  • een financiële bijdrage op rekeningnummer NL45ABNA 0642712050 t.n.v. Caritasinstelling. (ANBI)
  • houdbaar voedsel, wasmiddelen, baby-verbruiksmateriaal, enz. in de manden achter in de kerk.

Scan of klik op de QR-code om de collecte betaallink te openen voor de Caritas collecte.

De bovenstaande Caritas collecte verloopt via de parochie met rekeningnummer: NL71 RABO 0161 1566 14 t.n.v. Heilige Theresia van Avila