MENU

Collecte tijdens Corona

Het uitvallen van de vieringen is voor onze parochie tevens een enorm gemis aan broodnodige inkomsten via de collectegelden. Geld dat we als parochie zo enorm hard nodig hebben op allerlei gebied. Nu er in zes kerklocaties tot en met Pinksteren geen vieringen zijn, betekent dit vele gemiste collectes! Daarom doen wij een beroep op u. Wilt u zo vriendelijk zijn het collectegeld, dat u normaliter in de collecteschaal deponeert, over te maken aan de parochie. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven!

U kunt uw bijdragen voor de collecte overmaken op IBAN-nummer NL91 INGB 0315 3045 45 ten name van de Parochie Heilige Theresia van Ávila onder vermelding van 'Collecte'.


Collecte Hemelvaart en Pinksteren

U kunt uw bijdrage voor de collectes met Hemelvaart en Pinksteren ook overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0315304545 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila onder vermelding van:

  • Collecte (voor de parochie)
  • Roepingen (voor Centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn, met Hemelvaart)
  • Missie (voor de Nederlandse Missionarissen, met Pinksteren)

Hartelijk dank voor uw bijdrage.