MENU

Collecte met QR-code

Het uitvallen van de vieringen is voor onze parochie tevens een enorm gemis aan broodnodige inkomsten via de collectegelden. Geld dat we als parochie zo enorm hard nodig hebben op allerlei gebied. Nu er in zes kerklocaties tot en met Pinksteren geen vieringen zijn, betekent dit vele gemiste collectes! Daarom doen wij een beroep op u. Wilt u zo vriendelijk zijn het collectegeld, dat u normaliter in de collecteschaal deponeert, over te maken aan de parochie. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven!

U kunt uw bijdragen voor de collecte overmaken op IBAN-nummer NL72RABO0377528870 ten name van de Parochie Heilige Theresia van Ávila onder vermelding van 'Collecte'. Of gebruik de bovenstaande link of QR-code.

Scan of klik op de QR-code om de collecte betaallink te openen voor de parochie.