MENU

Collecte met QR-code

Tijdens elke viering, doordeweeks en op zondag, wordt er gecollecteerd. Enerzijds is uw bijdrage uw deel aan het offer, anderzijds draagt u bij aan het leven van de geloofsgemeenschap. U kunt uw collecte-bijdrage ook digitaal aan ons overmaken.

U kunt uw bijdragen voor de collecte overmaken op IBAN-nummer NL72RABO0377528870 ten name van de Parochie Heilige Theresia van Ávila onder vermelding van 'Collecte'. Of gebruik de bovenstaande link of QR-code.

"We are happy to get the kind of money that jingles, but we'd rather get the kind that folds!"

Bij voorbaat dank!

Scan of klik op de QR-code om de collecte betaallink te openen voor de parochie.