MENU

Geloofsverdieping seizoen 2022-2023

Elk jaar bieden wij voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. We nodigen externe deskundigen uit een inleiding te verzorgen over telkens een ander onderwerp. Deze avonden vinden plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10 te Dordrecht. Toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. 


 • 25 oktober 2022 om 20.00 uur: De visioenen van Juliana van Norwich.
  • Spreker: Dr. Gerda Valkenborgh, arts
  • De mystica Juliana van Norwich (1342-1416) leefde in Engeland en leidde een bestaan als kluizenares. In haar cel ontving zij meerdere visioenen. Ze heeft deze visioenen tot in detail opgeschreven. Haar visioenen draaien allemaal om de liefde van God en wat het betekent om zondaar te zijn. Zonde is een gescheiden zijn van God. Maar, zegt Juliana, van God gescheiden zijn is per definitie onmogelijk, want niets kan bestaan los van God. Zonde is dus een vorm van schijn, aldus Juliana. Dat leidt volgens haar tot de conclusie dat alleen de liefde echt en waarachtig is. Dr. Gerda Valkenborgh is arts in ruste en heeft de geschriften van Juliana van Norwich in het Nederlands vertaald onder de titel 'Als de liefde alles wordt'.
 • 22 november 2022 om 20.00 uur. De Kerk heeft de toekomst.
  • Spreker: Dr. Eric Bouter, predikant. 
  • Eric Bouter is hervormd predikant binnen de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). In 2020 publiceerde hij zijn boek ‘De Kerk heeft de toekomst’. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor de Kerk als onze Moeder, die helaas, mede als gevolg van verregaande individualisering in ons geloof, aan versnippering onderhevig is, met name op het protestantse erf. Dat leidt ertoe dat Bouter zich meer en meer oriënteert op de Rooms-katholieke Kerk, die in zijn ogen de beste papieren heeft om de aanspraak op de ene Kerk van Christus te zijn kan waarmaken. Bouter benadert de Kerk vanuit Christus’ menswording, waarvan de Kerk in zekere zin een voortzetting is.
 • 24 januari 2023 om 20.00 uur. Maria, icoon van genade.
  • Spreker: Prof. Dr. Arnold Huijgen, theoloog. 
  • Arnold Huijgen is vanuit de christelijk gereformeerde kerk hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Het komt niet zo vaak voor dat een gereformeerd theoloog een boek schrijft over de heilige Maagd Maria. Maria heeft immers op het gereformeerde erf een andere en vooral kleinere rol dan op het Rooms-katholieke erf. Huijgen tracht een helder beeld te krijgen op Maria, waarbij hij zowel kritisch kijkt naar zijn eigen orthodox-gereformeerde traditie als naar de rooms-katholieke. Huijgen onderzoekt welke verbindende rol Maria kan spelen in verdere toenadering tussen kerken en individuele christenen. 
 • 21 februari 2023 om 20.00 uur. Leven en denken van Søren Kierkegaard.
  • Spreker: Drs. Geert Jan Blanken, eindredacteur EO en Kierkegaard-kenner. 
  • Geen filosoof heeft zoveel over het concrete, dagelijkse bestaan geschreven als de Deen Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij weet zijn lezers telkens weer te verbazen met zijn scherpe inzichten. Het overkoepelende thema in Kierkegaards werk én leven is ‘jezelf worden’, een proces dat zich niet voltrekt met piekervaringen en rustmomenten, maar in de realiteit van alledag. Geloven betekent voor Kierkegaard: in vertrouwen het leven omarmen zoals dat zich aandient. Geert Jan Blanken heeft zich vastgebeten is deze veelzijdige denker, bij wie het niet bij denken blijft, maar die ons kan helpen het dagelijkse bestaan te aanvaarden en te begrijpen.
 • 21 maart 2023 om 20.00 uur. Geloof en wetenschap, een vruchtbare relatie.
  • Spreker: Prof. Dr. Carlo Beenakker, natuurkundige
  • Niet velen weten dat de theorie van de oerknal is ontwikkeld door een rooms-katholiek priester, die tevens astronoom was: Georges Lemaitre (1894-1966). Hij wist zelfs Albert Einstein van zijn theorie te overtuigen. Momenteel wordt de grootste ruimtetelescoop (de James Webb-telescoop) operationeel en de nieuwsberichten schrijven dat we nu 'in de moederschoot van het heelal’ kunnen kijken. In de Bijbel spreekt God tot Job “Waar was je toen Ik de aarde begon te bouwen?” (Job 38, 4). Deze vraag lijken we bijna zelf te kunnen beantwoorden. Geloof en wetenschap staan op gespannen voet, wat onnodig is als je weet hoe vruchtbaar die relatie is geweest. Wetenschap wordt blind geloofd, en tegelijkertijd gewantrouwd, zoals we zagen in corona-tijd. Carlo Beenakker is toonaangevend hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Leiden en tevens praktiserend rooms-katholiek. Hij zoekt steeds naar de verbinding tussen geloof en (exacte) wetenschap.
 • 25 april 2023 om 20.00 uur. Dom Van der Laan, monnik-architect
  • Spreker: Ir. Theo Malschaert, architect
  • Hans (Dom) Van der Laan (1904-1991) was een Nederlandse benedictijner monnik en architect. Hoewel zijn oeuvre klein is, staat hij in de architectuurwereld hoog aangeschreven. Bekende ontwerpen van hem zijn de abdij St. Benedictusberg nabij Vaals, de abdij van Roosenberg te Waasmunster (België) en het klooster Mariavall te Tomelilla (Zweden). Van der Laan staat vooral bekend als denker, met name over vorm en proportie en hoe we als mens de ruimte waarin we wonen en leven ervaren. Steeds was hij op zoek naar de verhouding tussen binnen en buiten, tussen natuur en cultuur, tussen lengte en breedte, kortom: de ideale combinatie van schoonheid en rust. Wat dreef deze monnik? Theo Malschaert is parochiaan en architect. Dom Van der Laan is zijn grote voorbeeld. 
 • 23 mei 2023 om 20.00 uur: thema en spreker worden nog bekend gemaakt