MENU

Geloofsverdieping seizoen 2021-2022

Elk jaar bieden wij voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. We nodigen externe deskundigen uit een inleiding te verzorgen over telkens een ander onderwerp. Toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl


 • 28 september 2021 om 20.00 uur: Kerkmuziek uit Rusland en Oekraïne
  • Spreker: Theo Hop, emeritus-predikant. Deze avond krijgen we prachtige voorbeelden te horen van de slavische kerkmuziek uit de Oosters-orthodoxe kerk. Theo Hop is een groot kenner van deze kerkmuziek en neemt ons mee op een muzikale reis door Rusland en Oekraïne. 
 • 23 november 2021 om 20.00 uur: Dante Alighieri en de Goddelijke Komedie
  • Spreker: Sandra Overdijk, letterkundige Italiaanse literatuur. Dit jaar is het 700 jaar geleden dat de beroemde schrijver en dichter Dante Alighieri overleed (1265-1321). Zijn ‘Goddelijke Komedie’ wordt wereldwijd als het belangrijkste dichtwerk aller tijden gezien. In drie delen beschrijft Dante zijn denkbeeldige tocht door het hiernamaals: via hel en louteringsberg bereikt hij de hemel. Het is een kritische beschouwing van mens en maatschappij en tegelijk een emotionele confrontatie die Dante met zichzelf aangaat, en de lezer met hem. Humor is feitelijk niet aanwezig, de term Komedie werd in de middeleeuwen gebruikt voor alle werken die een goede afloop kenden. In dit geval wordt het vertrouwen in de redding beloond met de aanschouwing van het Goddelijke. Sandra Overdijk studeerde Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden.
 • 22 februari 2022 om 20.00 uur. Woede en toorn in onze relatie met God
  • Spreker: Marjan van den Burg, predikant. Woede is een veel voorkomende emotie bij de mens. Ook in de Bijbel komt het veelvuldig voor, niet alleen bij de mens, maar ook bij God en bij Jezus. In ons eigen geloofsleven voelen we soms woede en boosheid jegens God, bijvoorbeeld als we met zware tegenslag geconfronteerd worden. Tegelijkertijd wordt de woede gerekend tot de zeven hoofdzonden. Wat zegt deze emotie over ons, over God en over de relatie tussen God en ons? Marjan van der Burg heeft haar afstudeerscriptie op dit thema gebaseerd en neemt ons mee op een tocht door de Bijbel en onze geloofspraktijk en wil ons zo inzicht verschaffen in de toorn van God en onze eigen woede.
 • 22 maart 2022 om 20.00 uur. Toekomst zien in de kerk.
  • Spreker: Leo Fijen, programmamaker KRO-NCRV. Deze avond gaat Leo Fijen in op zijn boek 'Toekomst zien in de Kerk', wat hij geschreven heeft samen met de bekende benedictijner monnik Anselm Grün. Welke toekomst heeft de Kerk en hoe ziet die eruit? Fijen gaat ook in op de periode na corona. Hoe gaan we verder na deze mondiale crisis?
 • 26 april 2022 om 20.00 uur. Spiritualiteit van het katholiek sociaal denken
  • Spreker: Erik Borgman, hoogleraar theologie. Moderne mensen voelen zich allereerst individuen. De katholieke traditie houdt ons echter voor dat wij principieel gericht zijn op gemeenschap. In de encycliek 'Fratelli tutti' heeft paus Fransciscus dit in een aan Franciscus van Assisi ontleende titel samengevat: 'allemaal zusters en broeders'. Wat betekent het om zuster- en broederschap te zien als de grondslag van het menselijk leven? Meer theoretisch en praktisch. Erik Borgman gaat in op de spiritualiteit van de traditie van het Katholiek Sociaal Denken, waar de encycliek van de paus deel van uitmaakt.
 • 24 mei 2022 om 20.00 uur. De Kerk als de Bruid van Christus.
  • Spreker: Norbert Schnell, priester en theoloog. Schnell heeft onderzoek verricht naar de metafoor van de Kerk als de Bruid van Christus. Hij komt tot interessante conclusies. Wat we vaak vergeten is dat een bruid nog niet is gehuwd. En dat zegt veel over de liefde. Immers, bruidsliefde is iets anders dan huwelijkse liefde. Bruidsliefde is een verlangende liefde, in het Grieks aangeduid met eros. Dit werpt een nieuw licht op wat we in ons geloof met liefde bedoelen en hoe we ons als geloofsgemeenschap tot Christus verhouden. En aangezien de Kerk de Bruid is van Christus, ligt hierin ook een sterk vrouwelijk kerkbeeld verborgen, dat Schnell weer op de voorgrond plaatst. 

Deze avonden vinden plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10 te Dordrecht.