MENU

Van harte welkom bij 'Met Hart en Ziel' 

Samenkomen in rouw en verlies 

Al een aantal jaren besteden we in onze Theresia van Ávila-parochie aandacht aan rouwverwerking. Tot aan het voorjaar 2020 hebben twee rouwgroepen gefunctioneerd die onder de naam SamSam (‘samen eten, samen delen’) elke zes weken bij elkaar kwamen.

Meer dan rouw alleen

De bijeenkomsten waren bestemd voor parochianen van wie de partner overleden was en bedoeld om hen door de eerste fasen van de rouw heen te helpen. Het programma bestond uit een inleidend gesprek over een thema dat met rouw en bemoediging te maken heeft (bijvoorbeeld aan de hand van gesprekskaarten die voor de parochie ontwikkeld zijn) en daarna samen koken, eten en doorpraten.

In de loop van de tijd zijn we op het idee gekomen om rouwverwerking in een andere opzet vorm te geven. We willen de bijeenkomsten parochiebreed maken en openstellen voor eenieder die te maken heeft met rouw en verlies, korter of langer geleden, en niet alleen voor mensen die vrij recent hun partner zijn verloren.

Nieuwe opzet

Mede naar aanleiding van wat in andere parochies gebeurt, ontstond het idee van 'Met Hart en Ziel'. In deze nieuwe opzet wordt een combinatie gemaakt van eucharistieviering, ontmoeting en gesprek.

Iedereen is welkom, ook bijvoorbeeld mensen die al langer geleden een dierbare zijn verloren en mensen die met andere vormen van verlies te maken hebben (bijvoorbeeld verlies van gezondheid, sociale contacten, of wat dan ook).

Bent u onlangs of wat langer geleden een dierbare verloren? Wegen andere vormen van verlies u zwaar, zoals dementie, verlies van werk, zekerheden, een dierbare door scheiding, verslaving, enzovoort? Weet u welkom in de kerk, altijd en in het bijzonder bij de vieringen en samenkomsten van ‘Met hart en ziel’.

Eucharistieviering

Samenkomsten starten met een eucharistieviering van 9.30 tot ± 10.15 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur.

Omgaan met rouw en verlies wordt in de samenkomsten op verschillende manieren besproken en kan worden ingeleid met bijvoorbeeld een fragment uit een televisieprogramma, een gesprekskaart, een geestelijke tekst, een Bijbel-passage, een gedeelte uit een boek of een artikel en dergelijke.

Waar en wanneer?

De volgende bijeenkomsten staan gepland:

  • Donderdag 23 juni te Papendrecht (kerk Onbevlekte Ontvangeis van Maria)
  • Dinsdag 27 september te Zwijndrecht (Heilig Hart-kerk)
  • Vrijdag 21 oktober te Dordrecht-Crabbehof (Verrezen Christus-kerk)

MET HART EN ZIEL wordt gefaciliteerd vanuit de Heilige Theresia van Ávila-parochie.

Het kernteam bestaat uit pastoraal werker Johnny Tran en parochiaan Anne-Rose van der Zwet. Zij worden ondersteund door lokale vrijwilligers uit de parochie.

Contact opnemen kan via het parochiesecretariaat 078-6136390 of per e-mail: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl