MENU

Basiscursus katholiek geloof

De basiscursus katholiek geloof is bestemd voor iedereen die zijn of haar basiskennis over het katholieke geloof wilt opfrissen of bijspijkeren. Ook zij die nadenken om toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk zijn welkom. De beslissing om toe te treden hoeft niet vooraf gemaakt te worden, maar kan ook gaandeweg genomen worden of nog worden uitgesteld. Ook volwassen katholieken die wel gedoopt zijn, maar niet het vormsel hebben ontvangen (en dat graag willen) zijn welkom. 

Rooms-katholiek worden?

Volwassenen treden van oudsher toe tot de Rooms-katholieke Kerk door middel van doop en vormsel tijdens de Paaswake (de vooravond van Pasen). Dat is ook het moment dat je voor de eerste keer de heilige communie ontvangt. Zij die reeds in een ander kerkgenootschap zijn gedoopt, worden in de meeste gevallen niet nog eens gedoopt. Hun doopsel wordt dan formeel door de bisschop erkend. Zij ontvangen in de Paaswake wel het vormsel en nemen ook dan voor de eerste keer deel aan de heilige communie.

Wij bereiden u en jou op deze stap voor door middel van deze basiscursus. We starten met deze cursus aan het begin van het seizoen en loopt tot het Pasen van het opvolgende jaar. We spreken met elkaar over geloof en kerk en bieden de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding.

Informatie en aanmelding

De basiscursus 2023-2024 is geëindigd met de opname in de Rooms-katholieke Kerk van 17 geloofsleerlingen tijdens de Paaswake van 2024. De nieuwe cursus staat op de rol voor september 2024. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het centraal secretariaat per e-mail: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl.

Programma van de basiscursus

De avonden van de basiscursus vinden plaats in de pastorie van de Antoniuskerk, Burg. De Raadtsingel 45 te Dordrecht en beginnen om 20.00 uur. De volgende thema's worden besproken:

 • Kennismaking. Uitleg cursus. Wat is geloven?
 • De Bijbel, het Woord van God.
 • Jezus, de Christus. Het Woord is vlees geworden.
 • De eucharistieviering. 
 • Lijden, dood en verrijzenis.
 • De zeven sacramenten van de Kerk.
 • Het gebed.
 • De dienende kerk; pastoraat in praktijk.
 • De Rooms-katholieke wereldkerk: structuur en organisatie.
 • Jezus volgen, christen zijn vandaag.
 • De geloofsbelijdenis, de samenvatting van ons geloof.
 • Rondleiding door de Antoniuskerk. Uitleg Paaswake.
Wij vragen eenmalig 50 euro per persoon voor deelname aan de cursus.