MENU

Credo

Credo is een groep enthousiaste, hard repeterende mensen in de leeftijd van 30 tot 70 jaar, die het leuk vindt met elkaar muziek te maken. Daarbij streven we naar een gezonde mix van gezelligheid en ambitie. Dit alles onder professionele begeleiding van onze dirigent Patrick van Dessel.

Het koorrepertoire is behoorlijk breed, van Nederpop tot Latijn van gospel tot klassiek, zowel unisono als zes stemmig. Daarnaast heeft het koor een eigen combo met pianist, basgitarist, fluitist en trompettist.

Wil je nog wat meer weten over het koor kom eens luisteren tijdens een repetitie, alle repetities zijn “open repetities” of tijdens een van de “optredens”. Meer informatie is te vinden op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/credodordrecht/

Repeteren

Repeteren doen we elke woensdagavond in de Verrezen Christuskerk, aan de Nolensweg 8 te Dordrecht, van 20:00 uur tot 22:00 uur (ingang via de achterzijde aan de Slotemaker De Bruïnestraat). We repeteren in principe elke week, alleen in de zomervakantie is er een korte repetitiestop. Kort voor de repetitie, tijdens de pauze of na afloop is er volop de gelegenheid om lekker te kletsen en wat te drinken in ons barretje.

Optreden

Ongeveer 7 keer per jaar verzorgen we een viering in een van de katholieke kerken van de Drechtsteden. Ook zingen we af en toe in een verzorgingstehuis, ziekenhuis of hospice. Uit onze contacten met andere koren vloeit soms spontaan een gezamenlijk optreden of miniconcert. Daarnaast organiseren we eens in de ± twee jaar een heus Credo concert.

Credo reisje

Elk jaar wordt er wel een dagje uit georganiseerd. Het is een gezellige dag met als afsluiting een etentje. Ook je partner of introducee is welkom op deze dag!

De bestemming van het reisje is elk jaar het grootste bewaarde geheim van Credo. Om je op weg te helpen krijg je meestal een zeer cryptische, onoplosbare hint. Uiteraard wordt er rekening gehouden met ieders (on)mogelijkheden. Naast het credoreisje organiseren we ook eens per jaar een barbecue.

Geschiedenis van: “Zangkoor Credo.”

Credo werd halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw opgericht als jongerenkoor. Er waren op de zaterdagavond soos-achtige activiteiten in de parochiezaal van de Verrezen Christuskerk in Dordrecht. Deze stonden onder leiding van karmeliet Jan Tibben. Vanuit deze Teen-Ager-Klub (TAK genaamd) kwam "JoKo" .

Vanwege het protestachtige karakter van de vieringen die zij verzorgden, hadden ze niet direct de sympathie van de geestelijkheid. Toch werd de viering met 'beatmuziek' op de derde zondag van de maandsnel een begrip bij de parochianen. Het koor tilde ook altijd zwaar aan een goede liturgie. Ze was maatschappij kritisch en zocht naar verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende geloven.

In de jaren tachtig ging JoKo samen met een ander jongerenkoor; dat van de Emmanuelkerk. Er moest ook een andere naam gekozen worden. Dit werd "Jongerenkoor Credo". Credo betekent 'Ik geloof' maar staat ook voor CRabbenhof En Daar Omheen.

Er werd gezongen op de eerste en derde zondag van de maand; afwisselend in de Verrezen Christuskerk en de Emmanuelkerk.

Als belangrijke dirigent voor Credo is de heer Ton Roggekamp te noemen. Hij was vele jaren dirigent van het jongerenkoor.

Wanneer hij in 1991 afscheid neemt van Credo heeft het koor 49 leden en krijgt hij de pauselijke onderscheiding opgespeld.

Na deze illustere dirigent volgen er een aantal anderen tot aan de huidige dirigent, Patrick van Dessel.

Aangezien de gemiddelde leeftijd van het koor omhoog gaat wordt in 1993 de naam van het koor gewijzigd in zangkoor "Credo."

Contact

Heeft dit alles je nieuwsgierig gemaakt? Neem dan meteen contact op met Peter van Toer, mail petervantoer@live.nl, of mail credo@credo-dordrecht.nl