MENU

Het Emmanuelkoor

In principe levert het Emmanuelkoor elke vierde zondag van de maand een zingende bijdrage aan de viering van 11.30 uur in de Verrezen Christuskerk. De oorsprong van ons koor ligt in de voormalige Emmanuelkerk aan de Oudendijk in Dubbeldam. Toen deze kerk op 28 juni 2015 aan de eredienst moest worden onttrokken, zijn we verhuisd naar de Verrezen Christus. De naam Emmanuelkoor werd behouden. In de Verrezen Christuskerk genieten we van de prima akoestiek en komen ook de muziekpartijen goed tot hun recht.

Repertoire

Het koor, onder leiding van dirigente Thérèse Hanssen, is blij dat de vier zangstemmen sopraan, alt, tenor en bas aardig bezet zijn en dat dus het meeste repertoire vierstemmig gezongen kan worden. We zingen voornamelijk Nederlandstalige liturgische liederen en waar mogelijk wordt de aangegeven instrumentale bezetting benut. Ook psalmen hebben hun eigen plekje in het repertoire, en van lieverlee ontwikkelt het repertoire zich natuurlijk ook tot een brede liturgische verzameling. Het Emmanuelkoor volgt de ontwikkeling van moderne liturgische muziek door deel te nemen aan speciale lieddagen.

Repetities

We repeteren elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk van de Verrezen Christus. Herman van Rooijen is de vaste begeleider op de piano. Bij kerkelijke hoogtijdagen zijn er gastleden, die al jaren meezingen maar zich niet willen of kunnen binden aan de wekelijkse koorrepetities. Met elkaar proberen we de liturgie zo goed mogelijk te ondersteunen met liederen, vaste gezangen, acclamaties en psalmen.

Liturgie

Het Emmanuelkoor kent een eigen liturgische werkgroep, bestaande uit twee koorleden, de dirigente en de pianist. Elke viering wordt zorgvuldig voorbereid, in overleg met elkaar en - zeker bij hoogfeesten of speciale vieringen - met de dienstdoende pastor of lekenvoorganger. Voor elke viering wordt een eigen liturgieboekje gemaakt, waarin de bladmuziek zoveel mogelijk wordt afgedrukt ter bevordering van de samenzang.

Contributie

Elk koorlid betaalt € 3,00 contributie per maand en van dat geld wordt jaarlijks een gezellig Ceciliafeest gehouden in november. Ook partners worden voor dit feest uitgenodigd. Van de contributie betalen we ook attenties b.g.v. een jubileum, een ziekte of overlijden.

In januari is er altijd een nieuwjaarsbijeenkomst. Het eerste uur wordt er vergaderd. Daarna is er een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje voor alle koorleden en hun partners.

Zingen elders

Een paar keer per jaar zingen we in vieringen in andere kerken, vooral binnen de parochie.

Welkom

Is uw enthousiasme of uw nieuwsgierigheid gewekt? Kom kennismaken met het koor, kom meezingen als lid of als gastlid (als gastlid zing je alleen mee met Kerstmis, Pasen en Pinksteren). Een telefoontje of mailtje naar een van onderstaande mensen is genoeg.

Contact

Voorzitter: Richard Statie ☏ 078 614 2455 richard.statie@gmail.com

Secretaresse: Hilde Dubbeldam ☏ 078 645 3299 hilde_dubbeldam@outlook.com

Penningmeester: Ed van der Vaart ☏ 078 681 8573 ed.vandervaart@katholiekdrechtsteden.nl